Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju
vodonosnika Ljubljanskega polja
 
DEL 1
Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana.
VEČ

Kontakt

Naložbo sofinancira Evropska unija iz Kohezijskega sklada. www.eu-skladi.si