Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju
vodonosnika Ljubljanskega polja
 
DEL 1
Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana.
VEČ

Kontakt

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Kohezijskega skladawww.eu-skladi.si