Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju
vodonosnika Ljubljanskega polja
 
DEL 2
Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana
VEČ
Predstavitev dela 1 po občinah

Kontakt

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Kohezijskega skladawww.eu-skladi.si