Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju
vodonosnika Ljubljanskega polja

Popolna zapora cest v Medvodah

4. 10. 2019
Popolna zapora cest v Medvodah

Projekt ČISTO ZATE - Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja intenzivno poteka že dobro leto dni. Načrtovane trase si lahko ogledate v Geoinformacijskem sistem Občine Medvode (desno rubrika Gradnja kanalizacije - ČISTO ZATE). Spodaj najdete obvestila o poteku del za posemezne trase gradnje.

Verje - kanal Si (Verje 21d - 32)

Vodovod, meteorna kanalizacija in plinovod
Predvidoma v torek, 8. oktobra 2019, bo podjetje IMP d.d. začelo z izgradnjo meteorne kanalizacije, plinovoda in obnovo vodovoda na trasi na Verju (Verje 21d - 32). Optično omrežje na tej trasi bo zgradil izvajalec asfaltiranja ob koncu del. Zaradi gradnje bo vzpostavljena popolna zapora ceste, ki se bo premikala vzdolž trase glede na napredovanje del. Gradnja bo končana predvidoma do konca novembra. Skica trase je pripeta spodaj, promet bo urejen s prometnimi znaki.

Fekalna kanalizacija

Podjetje Prenova Gradbenik d.o.o. bo predvidoma v sredo, 26. junija 2019, začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo fekalne kanalizacije na kanalu Si na Verju (Verje 21d - 32). Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjenem območju zgradil tudi plinovod, meteorna kanalizacija, optično omrežje in obnovil vodovod. Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela na tem odseku fekalne kanalizacije se bodo izvajala predvidoma do konca avgusta. Kasneje sledi še gradnja ostale infrastrukture. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Zgornje Pirniče - kanal Sc in Sc1 (Zg. Pirniče 89 - 130)

Podjetje Prenova Gradbenik d.o.o. bo predvidoma v ponedeljek, 30. septembra 2019, začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo fekalne kanalizacije na kanalih Sc in Sc1 v Zgornjih Pirničah (Zg. Pirniče 89 - 130). Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjenem območju zgradil tudi plinovod, meteorna kanalizacija, optično omrežje in obnovil vodovod. Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela na tem odseku fekalne kanalizacije se bodo izvajala predvidoma do sredine novembra, če bodo to dopuščale vremenske razmere. Kasneje sledi še gradnja ostale infrastrukture. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Zgornje Pirniče - kanal Sa (Zg. Pirniče 83a - 88b)

Vodovod in plinovod
Predvidoma v ponedeljek, 23. septembra 2019, bo podjetje IMP d.d. začelo z izgradnjo plinovoda in obnovo vodovoda na trasi v Zgornjih Pirničah (Zg. Pirniče 83a - 88b). Optično omrežje na tej trasi bo zgradil izvajalec asfaltiranja ob koncu del. Zaradi gradnje bo vzpostavljena popolna zapora ceste, ki se bo premikala vzdolž trase glede na napredovanje del. Gradnja bo končana predvidoma do sredine oktobra. Skica trase je pripeta spodaj, promet bo urejen s prometnimi znaki.

Spodnje Pirniče - kanali S11-6, S11-6a in S11-6b (Sp. Pirniče 13 - 28a)

Vodovod in plinovod na S11-6
Predvidoma v ponedeljek, 23. septembra 2019, bo podjetje IMP d.d. začelo z izgradnjo plinovoda in obnovo vodovoda na trasi v Spodnjih Pirničah (S12, S13, S11-6: Sp. Pirniče 18a - 31). Optično omrežje na tej trasi bo zgradil izvajalec asfaltiranja ob koncu del. Zaradi gradnje bo vzpostavljena popolna zapora ceste, ki se bo premikala vzdolž trase glede na napredovanje del. Gradnja bo končana predvidoma do konca oktobra. Skica trase je pripeta spodaj, promet bo urejen s prometnimi znaki.

Vodovod na S11-6a

Predvidoma v ponedeljek, 26. avgusta 2019, bo podjetje IMP d.d. začelo z obnovo vodovoda na trasi v Spodnjih Pirničah (Sp. Pirniče 28b -28c). Optično omrežje na tej trasi bo zgradil izvajalec asfaltiranja ob koncu del. Zaradi gradnje bo vzpostavljena popolna zapora ceste, ki se bo premikala vzdolž trase glede na napredovanje del. Gradnja bo končana predvidoma do sredine septembra. Skica trase je pripeta spodaj, promet bo urejen s prometnimi znaki. 

Spodnje Pirniče - kanal S13 (Sp. Pirniče 28a - Sp. Pirniče 65)

Vodovod in plinovod
Predvidoma v ponedeljek, 23. septembra 2019, bo podjetje IMP d.d. začelo z izgradnjo plinovoda in obnovo vodovoda na trasi v Spodnjih Pirničah (S12, S13, S11-6: Sp. Pirniče 18a - 31). Optično omrežje na tej trasi bo zgradil izvajalec asfaltiranja ob koncu del. Zaradi gradnje bo vzpostavljena popolna zapora ceste, ki se bo premikala vzdolž trase glede na napredovanje del. Gradnja bo končana predvidoma do konca oktobra. Skica trase je pripeta spodaj, promet bo urejen s prometnimi znaki. 

Fekalna kanalizacija
Podjetje Hidrotehnik d.d. bo v torek, 8. januarja 2019, začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo fekalne kanalizacije na kanalu S13 v Spodnjih Pirničah (Sp. Pirniče 28a - Sp. Pirniče 65). Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjenem območju zgradil tudi plinovod, optično omrežje in obnovil vodovod. Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela na tem odseku fekalne kanalizacije se bodo izvajala predvidoma do začetka aprila, če bodo to dopuščale vremenske razmere. Kasneje sledi še gradnja ostale infrastrukture. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Spodnje Pirniče - kanali S12, S12-1 in S12-2 (Sp. Pirniče 63 - Sp. Pirniče 24f)

Vodovod in plinovod
Predvidoma v ponedeljek, 23. septembra 2019, bo podjetje IMP d.d. začelo z izgradnjo plinovoda in obnovo vodovoda na trasi v Spodnjih Pirničah (S12, S13, S11-6: Sp. Pirniče 18a - 31). Optično omrežje na tej trasi bo zgradil izvajalec asfaltiranja ob koncu del. Zaradi gradnje bo vzpostavljena popolna zapora ceste, ki se bo premikala vzdolž trase glede na napredovanje del. Gradnja bo končana predvidoma do konca oktobra. Skica trase je pripeta spodaj, promet bo urejen s prometnimi znaki. 

Fekalna kanalizacija
Podjetje Hidrotehnik d.d. bo v ponedeljek, 21. januarja 2019, začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo fekalne kanalizacije na kanalih S12 (del), S12-1 in S12-2 v Spodnjih Pirničah (Sp. Pirniče 63 - Sp. Pirniče 24f). Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjenem območju zgradil tudi plinovod, optično omrežje in obnovil vodovod. Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela na tem odseku fekalne kanalizacije se bodo izvajala predvidoma do sredine aprila, če bodo to dopuščale vremenske razmere. Kasneje sledi še gradnja ostale infrastrukture. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Goričane - kanal O3a

Podjetje Mensel d.o.o. bo predvidoma v ponedeljek, 26. avgusta 2019, začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo fekalne kanalizacije na kanalu O3a (od križišča pri hiši Goričane 34 do hiše Goričane 26). Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjenem območju zgradila meteorna kanalizacija, optično omrežje in obnovil vodovod. Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela na tem odseku fekalne kanalizacije se bodo izvajala predvidoma do konca leta 2019. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Spodnje Pirniče - kanali S11-6, S11-6a in S11-6b (Sp. Pirniče 13 - 28a)

Vodovod
Predvidoma v ponedeljek, 26. avgusta 2019, bo podjetje IMP d.d. začelo z obnovo vodovoda na trasi v Spodnjih Pirničah (Sp. Pirniče 28b -28c). Optično omrežje na tej trasi bo zgradil izvajalec asfaltiranja ob koncu del. Zaradi gradnje bo vzpostavljena popolna zapora ceste, ki se bo premikala vzdolž trase glede na napredovanje del. Gradnja bo končana predvidoma do sredine septembra. Skica trase je pripeta spodaj, promet bo urejen s prometnimi znaki. 

Zgornje Pirniče - kanal S1b (Zg. Pirniče 69 - 107)

Vodovod in plinovod
Predvidoma v ponedeljek, 19. avgusta 2019, bo podjetje IMP d.d. začelo z izgradnjo plinovoda in obnovo vodovoda na trasi v Zgornjih Pirničah (Zg. Pirniče 69 -107). Optično omrežje na tej trasi bo zgradil izvajalec asfaltiranja ob koncu del. Zaradi gradnje bo vzpostavljena popolna zapora ceste, ki se bo premikala vzdolž trase glede na napredovanje del. Gradnja bo končana predvidoma do sredine septembra. Skica trase je pripeta spodaj, promet bo urejen s prometnimi znaki. 

Fekalna kanalizacija
Podjetje Prenova Gradbenik d.o.o. bo predvidoma v ponedeljek, 4. marca 2019, začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo fekalne kanalizacije na kanalu S1b v Zgornjih Pirničah (Zg. Pirniče 69 - mimo 109 - 107). Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjenem območju zgradil tudi plinovod, optično omrežje in obnovil vodovod. Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela na tem odseku fekalne kanalizacije se bodo izvajala predvidoma do konca marca, če bodo to dopuščale vremenske razmere. Kasneje sledi še gradnja ostale infrastrukture. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Zgornje Pirniče - kanala S1c2 in S1c4 (Zg. Pirniče 100 - 68 in Zg. Pirniče 67 - 66a)

Meteorna kanalizacija in vodovod
Predvidoma v ponedeljek, 5. avgusta 2019, bo podjetje IMP d.d. začelo z izgradnjo meteorne kanalizacije in obnovo vodovoda na trasi v Zgornjih Pirničah (Zg. Pirniče 100-68). Optično omrežje na tej trasi bo zgradil izvajalec asfaltiranja ob koncu del. Zaradi gradnje bo vzpostavljena popolna zapora ceste, ki se bo premikala vzdolž trase glede na napredovanje del. Gradnja bo končana predvidoma do začetka septembra. Skica trase je pripeta spodaj, promet bo urejen s prometnimi znaki. 

Fekalna kanalizacija
Podjetje Prenova Gradbenik d.o.o. bo predvidoma v ponedeljek, 18. februarja 2019, začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo fekalne kanalizacije na kanalih S1c2 in S1c4 v Zgornjih Pirničah (Zg. Pirniče 100 - 68 in Zg. Pirniče 67 - 66a). Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjenem območju zgradil tudi plinovod, meteorna kanalizacija, optično omrežje in obnovil vodovod. Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela na tem odseku fekalne kanalizacije se bodo izvajala predvidoma do konca februarja, če bodo to dopuščale vremenske razmere. Kasneje sledi še gradnja ostale infrastrukture. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Verje - kanala S in So (Verje 7 - 3a - 6a)

Podjetje Teleg-m d.o.o. bo predvidoma v četrtek, 1. avgusta 2019, začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo fekalne kanalizacije na kanalih S in So na Verju (Verje 7 - 3a - 6a). Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjenem območju zgradil tudi plinovod, meteorna kanalizacija, optično omrežje in obnovil vodovod. Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo cest, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela na tem odseku fekalne kanalizacije se bodo izvajala predvidoma do konca avgusta. Kasneje sledi še gradnja ostale infrastrukture. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Goričane - kanali O3b, O3b1, O3b2, O3b3 in O3a1

Podjetje Mensel d.o.o. bo predvidoma v ponedeljek, 8. julija 2019, začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo fekalne kanalizacije na kanalih O3b, O3b1, O3b2, O3b3 in O3a1 v Goričanah (Goričane 68 - 39, Goričane 41 - 59d in Goričane 55 - 56a). Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjenem območju zgradil tudi plinovod, meteorna kanalizacija, optično omrežje in obnovil vodovod. Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo cest, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Trase najdete označene na skici spodaj. Dela na tem odseku fekalne kanalizacije se bodo izvajala predvidoma do konca leta 2019. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Spodnje Pirniče - kanali S11, S11-1, S11-2, S11-3, S11-4 in S11-5 (Sp. Pirniče 11 - 22b)

Vodovod in plinovod na S11-1 in S11-2
Predvidoma v petek, 5. julija 2019, bo podjetje IMP d.d. začelo z izgradnjo plinovoda in obnovo vodovoda na trasi v Spodnjih Pirničah (S11-1: Sp. Pirniče 22b-60 in S11-2: Sp. Pirniče 19b-23b). Optično omrežje na tej trasi bo zgradil izvajalec asfaltiranja ob koncu del. Zaradi gradnje bo vzpostavljena popolna zapora ceste, ki se bo premikala vzdolž trase glede na napredovanje del. Gradnja bo končana predvidoma do konca julija. Skica trase je pripeta spodaj, promet bo urejen s prometnimi znaki. 

Fekalna kanalizacija
Podjetje Lavaco d.o.o. bo predvidoma v sredo, 20. februarja 2019, začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo fekalne kanalizacije na kanalih S11, S11-1, S11-2, S11-3, S11-4 in S11-5 v Spodnjih Pirničah (Sp. Pirniče 11 - 22b z odcepi). Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjenem območju zgradil tudi plinovod, optično omrežje in obnovil vodovod. Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo cest, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela na tem odseku fekalne kanalizacije se bodo izvajala predvidoma do konca aprila, če bodo to dopuščale vremenske razmere. Kasneje sledi še gradnja ostale infrastrukture. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Vaše - kanal O1a1b (Vaše 45 - Vaše 34)

Vodovod, meteorna kanalizacija in plinovod
Predvidoma v začetku julija 2019, bo podjetje IMP d.d. začelo z izgradnjo plinovoda, meteorne kanalizacije in obnovo vodovoda na trasi v Vašah (Vaše 34 - 45). Optično omrežje na tej trasi bo zgradil izvajalec asfaltiranja ob koncu del. Zaradi gradnje bo vzpostavljena popolna zapora ceste, ki se bo premikala vzdolž trase glede na napredovanje del. Gradnja bo končana predvidoma do konca avgusta. Skica trase je pripeta spodaj, promet bo urejen s prometnimi znaki. 

Fekalna kanalizacija
Izvajalec Mensel d.o.o. bo predvidoma v ponedeljek, 28. januarja 2019, začel s pripravljalnimi deli za gradnjo fekalne kanalizacije na kanalu O1a1b v Vašah (Vaše 45 - Vaše 37). Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjenem območju zgradil tudi plinovod, meteorna kanalizacija, optično omrežje in obnovil vodovod. Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela na tem odseku fekalne kanalizacije se bodo izvajala predvidoma do konca maja, ko bodo to dopuščale vremenske razmere. Kasneje sledi še gradnja ostale infrastrukture. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Verje - kanali Sm, Sm1, Sm2, Sm3, Sm4 in Sm5 - zgornji del (Verje 9 - Verje 38d)

Vodovod, meteorna kanalizacija in plinovod
Predvidoma v začetku julija 2019, bo podjetje IMP d.d. začelo z izgradnjo plinovoda, meteorne kanalizacije in obnovo vodovoda na trasi na Verju (Verje 9 - 38d, od gostilne PrKral do vodohrana Verje). Optično omrežje na tej trasi bo zgradil izvajalec asfaltiranja ob koncu del. Zaradi gradnje bo vzpostavljena popolna zapora ceste, ki se bo premikala vzdolž trase glede na napredovanje del. Gradnja bo končana predvidoma do konca septembra. Skica trase je pripeta spodaj, promet bo urejen s prometnimi znaki. 

Fekalna kanalizacija
Podjetje Teleg-m d.o.o. bo v začetku februarja 2019, začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo fekalne kanalizacije na zgornjem delu kanala Sm in povezanih kanalov Sm1, Sm2, Sm3, Sm4 in Sm5 na Verju (Verje 9 - Verje 38d). Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na tej trasi zgradil tudi plinovod, meteorna kanalizacija, optično omrežje in obnovil vodovod. Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela na tem odseku fekalne kanalizacije se bodo izvajala predvidoma do konca aprila, če bodo to dopuščale vremenske razmere. Kasneje sledi še gradnja ostale infrastrukture. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Verje - kanal Sk (Verje 14 - Verje 48a)

Vodovod, meteorna kanalizacija in plinovod
Predvidoma v sredo, 26. junija 2019, bo podjetje IMP d.d. začelo z izgradnjo plinovoda, meteorne kanalizacije in obnovo vodovoda na trasi na Verju (Verje 14 - 48a). Optično omrežje na tej trasi bo zgradil izvajalec asfaltiranja ob koncu del. Zaradi gradnje bo vzpostavljena popolna zapora ceste, ki se bo premikala vzdolž trase glede na napredovanje del. Gradnja bo končana predvidoma do konca julija. Skica trase je pripeta spodaj, promet bo urejen s prometnimi znaki. 

Fekalna kanalizacija
Podjetje Teleg-m d.o.o. bo v sredo, 23. januarja 2019, začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo fekalne kanalizacije na kanalu Sk na Verju (Verje 14 - Verje 48a). Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjenem območju zgradil tudi plinovod, meteorna kanalizacija, optično omrežje in obnovil vodovod. Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela na tem odseku fekalne kanalizacije se bodo izvajala predvidoma do konca februarja, če bodo to dopuščale vremenske razmere. Kasneje sledi še gradnja ostale infrastrukture. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Zgornje Pirniče - kanal S1f (Zg. Pirniče 112c - 118a)

Podjetje Teleg-m d.o.o. bo predvidoma v petek, 14. junija 2019, začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo fekalne kanalizacije na kanalu S1f v Zgornjih Pirničah (Zg. Pirniče 112c - 118a). Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjenem območju zgradil tudi plinovod, meteorna kanalizacija in optično omrežje. Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela na tem odseku fekalne kanalizacije se bodo izvajala predvidoma do sredine julija. Kasneje sledi še gradnja ostale infrastrukture. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Zgornje Pirniče - kanal S1a (Zg. Pirniče 60 - 44 - 64)

Vodovod, meteorna kanalizacija in plinovod
Predvidoma v ponedeljek, 10. junija 2019, bo podjetje IMP d.d. začelo z izgradnjo plinovoda, meteorne kanalizacije in obnovo vodovoda na dveh trasah v Zgornjih Pirničah (Zg. Pirniče 60 - 44 in Zg. Pirniče 44 - 64). Optično omrežje na tej trasi bo zgradil izvajalec asfaltiranja ob koncu del. Zaradi gradnje bo vzpostavljena popolna zapora ceste, ki se bo premikala vzdolž trase glede na napredovanje del. Gradnja bo končana predvidoma do konca julija. Skica trase je pripeta spodaj, promet bo urejen s prometnimi znaki. 

Fekalna kanalizacija
četrtek, 10. januarja 2019, bo podjetje Prenova Gradbenik d.o.o. začelo z gradnjo fekalne kanalizacije na kanalu S1a (približno od Zg. Pirniče 60 - Zg. Pirniče 44). Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela na tem odseku se bodo izvajala predvidoma do sredine meseca februarja. Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjen območju zgradila tudi ostala infrastruktura. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Vaše - kanal O1a1a (Vaše 4c - Vaše 36)

Vodovod in plinovod
Predvidoma v ponedeljek, 10. junija 2019, bo podjetje IMP d.d. začelo z izgradnjo plinovoda in obnovo vodovoda v Vašah (Vaše 36-42). Optično omrežje na tej trasi bo zgradil izvajalec asfaltiranja ob koncu del. Zaradi gradnje bo vzpostavljena popolna zapora ceste, ki se bo premikala vzdolž trase glede na napredovanje del. Gradnja bo končana predvidoma do konca julija. Skica trase je pripeta spodaj, promet bo urejen s prometnimi znaki. 

Fekalna kanalizacija
Podjetje Mensel d.o.o., bo v ponedeljek, 5. novembra 2018, začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo fekalne kanalizacije na kanalu O1a1a v Vašah (Vaše 4c - Vaše 36). Dela bodo potekala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela bodo potekala predvidoma do konca decembra. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Zgornje Pirniče - kanala S1c3 in S1c3a (Zg. Pirniče 41 - 39d - 37a)

Vodovod in plinovod
Predvidoma v ponedeljek, 27. maja 2019, bo podjetje IMP d.d. začelo z izgradnjo plinovoda in obnovo vodovoda v Zgornjih Pirničah (Zg. Pirniče 41a-39d-37a). Optično omrežje na tej trasi bo zgradil izvajalec asfaltiranja ob koncu del. Zaradi gradnje bo vzpostavljena popolna zapora ceste, ki se bo premikala vzdolž trase glede na napredovanje del. Gradnja bo končana predvidoma do konca julija. Skica trase je pripeta spodaj, promet bo urejen s prometnimi znaki.

Fekalna kanalizacija
Podjetje Prenova Gradbenik d.o.o. bo predvidoma v ponedeljek, 4. februarja 2019, začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo fekalne kanalizacije na kanalih S1c3 in S1c3a v Zgornjih Pirničah (Zg. Pirniče 41 - 39d in Zg. Pirniče 36 - 37a). Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjenem območju zgradil tudi plinovod, optično omrežje in obnovil vodovod. Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela na tem odseku fekalne kanalizacije se bodo izvajala predvidoma do konca februarja, če bodo to dopuščale vremenske razmere. Kasneje sledi še gradnja ostale infrastrukture. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Spodnje Pirniče - kanali S5, S5-1 in S5-2 (Sp. Pirniče 17b - Vikrče)

Plinovod in vodovod
Predvidoma v ponedeljek, 20. maja 2019, bo podjetje IMP d.d. začelo z izgradnjo plinovoda in obnovo vodovoda v Spodnjih Pirničah (Sp. Pirniče 17-21d). Optično omrežje na tej trasi bo zgradil izvajalec asfaltiranja ob koncu del. Zaradi gradnje bo vzpostavljena popolna zapora ceste, ki se bo premikala vzdolž trase glede na napredovanje del. Gradnja bo končana predvidoma do konca junija. Skica trase je pripeta spodaj, promet bo urejen s prometnimi znaki. 

Fekalna kanalizacija
Podjetje Hidrotehnik d.d. bo v petek, 11. januarja 2019, začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo fekalne kanalizacije na kanalih S5, S5-1 in S5-2 v Spodnjih Pirničah (Sp. Pirniče 17b - Vikrče, križišče na polju). Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjenem območju zgradil tudi plinovod, optično omrežje in obnovil vodovod. Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela na tem odseku fekalne kanalizacije se bodo izvajala predvidoma do konca marca, če bodo to dopuščale vremenske razmere. Kasneje sledi še gradnja ostale infrastrukture. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Zgornje Pirniče - kanal S - 1.faza (Zgornje Pirniče 22 – Zgornje Pirniče 77)

Izvajalec Hidrotehnik d.d. bo v ponedeljek, 13. maja 2019, zaradi dodatnih del na zgrajeni kanalizaciji na kanalu S (1. faza), izvedel popolno zaporo ceste na odseku JP 751101 (Zgornje Pirniče 22 – Zgornje Pirniče 77), od križišča pri hiši Zgornje Pirniče 59 do križišča pri hiši Zgornje Pirniče 49. Dela bodo zaključena predvidoma do 8. junija 2019.

Zgornje Pirniče - kanal S1c1 (Zg. Pirniče 68 - Zg. Pirniče 39a)

Vodovod, meteorna kanalizacija in plinovod
Predvidoma v torek, 21. maja 2019, bo podjetje IMP d.d. začelo z izgradnjo plinovoda, meteorne kanalizacije in obnovo vodovoda v Zgornjih Pirničah (Zg. Pirniče 68-39a). Optično omrežje na tej trasi bo zgradil izvajalec asfaltiranja ob koncu del. Zaradi gradnje bo vzpostavljena popolna zapora ceste, ki se bo premikala vzdolž trase glede na napredovanje del. Gradnja bo končana predvidoma do sredine junija. Skica trase je pripeta spodaj, promet bo urejen s prometnimi znaki. 

Fekalna kanalizacija
Podjetje Prenova Gradbenik d.o.o. bo predvidoma v ponedeljek, 28. januarja 2019, začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo fekalne kanalizacije na kanalu S1c1 v Zgornjih Pirničah (Zg. Pirniče 68 - Zg. Pirniče 39a). Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjenem območju zgradil tudi plinovod, optično omrežje in obnovil vodovod. Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela na tem odseku fekalne kanalizacije se bodo izvajala predvidoma do konca februarja, če bodo to dopuščale vremenske razmere. Kasneje sledi še gradnja ostale infrastrukture. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Verje - kanal Sj in Sj1 (Verje 33 - Verje 19a)

Vodovod, meteorna kanalizacija in plinovod
Predvidoma v sredo, 24. aprila 2019, bo podjetje IMP d.d. začelo z izgradnjo plinovoda, meteorne kanalizacije in obnovo vodovoda na Verju (Verje 19a-29h in 31h-33). Optično omrežje na tej trasi bo zgradil izvajalec asfaltiranja ob koncu del. Zaradi gradnje bo vzpostavljena popolna zapora ceste, ki se bo premikala vzdolž trase glede na napredovanje del. Gradnja bo končana predvidoma do sredine junija. Skica trase je pripeta spodaj, promet bo urejen s prometnimi znaki. 

Fekalna kanalizacija
Podjetje Teleg-m d.o.o. bo v sredo, 16. januarja 2019, začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo fekalne kanalizacije na kanalu Sj na Verju (Verje 33 - Verje 19a). Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjenem območju zgradil tudi plinovod, meteorna kanalizacija, optično omrežje in obnovil vodovod. Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela na tem odseku fekalne kanalizacije se bodo izvajala predvidoma do konca februarja, če bodo to dopuščale vremenske razmere. Kasneje sledi še gradnja ostale infrastrukture. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Spodnje Pirniče - kanal S1-2 (Sp. Pirniče 47b - 47c)

Vodovod, meteorna kanalizacija in plinovod
Predvidoma v torek, 23. aprila 2019, bo podjetje IMP d.d. začelo z izgradnjo plinovoda, meteorne kanalizacije in obnovo vodovoda v Spodnjih Pirničah (Sp. Pirniče 47b-47c). Optično omrežje na tej trasi bo zgradil izvajalec asfaltiranja ob koncu del. Zaradi gradnje bo vzpostavljena popolna zapora ceste, ki se bo premikala vzdolž trase glede na napredovanje del. Gradnja bo končana predvidoma do začetka maja. Skica trase je pripeta spodaj, promet bo urejen s prometnimi znaki. 

Fekalna kanalizacija
Podjetje Hidrotehnik d.d. bo v ponedeljek, 21. januarja 2019, začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo fekalne kanalizacije na kanalu S1-2 v Spodnjih Pirničah (Sp. Pirniče 47b - Sp. Pirniče 47c). Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjenem območju zgradil tudi plinovod in optično omrežje. Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela na tem odseku fekalne kanalizacije se bodo izvajala predvidoma do konca februarja, če bodo to dopuščale vremenske razmere. Kasneje sledi še gradnja ostale infrastrukture. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Spodnje Pirniče - kanal S1-1 (Sp. Pirniče 50b- Sp. Pirniče 49h)

Vodovod in plinovod
Predvidoma v petek, 12. aprila 2019, bo podjetje IMP d.d. začelo z izgradnjo plinovoda in obnovo vodovoda v Spodnjih Pirničah (Sp. Pirniče 50b-48c). Optično omrežje na tej trasi bo zgradil izvajalec asfaltiranja ob koncu del. Zaradi gradnje bo vzpostavljena popolna zapora ceste, ki se bo premikala vzdolž trase glede na napredovanje del. Gradnja bo končana predvidoma do sredine maja. Skica trase je pripeta spodaj, promet bo urejen s prometnimi znaki. 

Fekalna kanlizacija
Podjetje Hidrotehnik d.d. bo v petek, 11. januarja 2019, začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo fekalne kanalizacije na kanalu S1-1 v Spodnjih Pirničah (Sp. Pirniče 50b - Sp. Pirniče 49h). Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjenem območju zgradil tudi plinovod, meteorna kanalizacija in optično omrežje. Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela na tem odseku fekalne kanalizacije se bodo izvajala predvidoma do sredine marca, če bodo to dopuščale vremenske razmere. Kasneje sledi še gradnja ostale infrastrukture. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Zgornje Pirniče - kanal S1e (Zg. Pirniče 115a - Zg. Pirniče 117)

Meteorna kanalizacija, vodovod in plinovod
Predvidoma v ponedeljek, 8. aprila 2019, bo podjetje IMP d.d. začelo z izgradnjo plinovoda, meteorne kanalizacije in obnovo vodovoda v Zgornjih Pirničah (Zg. Pirniče 114-117). Optično omrežje na tej trasi bo zgradil izvajalec asfaltiranja ob koncu del. Zaradi gradnje bo vzpostavljena popolna zapora ceste, ki se bo premikala vzdolž trase glede na napredovanje del. Gradnja bo končana predvidoma do konca aprila. Skica trase je pripeta spodaj, promet bo urejen s prometnimi znaki. 

Fekalna kanalizacija
ponedeljek, 7. januarja 2019, je podjetje Teleg-M d.o.o. začelo z gradnjo fekalne kanalizacije v Zgornjih Pirničah na trasi Zgornje Pirniče 115a - Zgornje Pirniče 117. Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjen območju zgradil tudi plinovod, meteorni kanal in optično omrežje. Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela na tem odseku fekalne kanalizacije se bodo izvajala predvidoma do konca februarja, kasneje sledi še gradnja ostale infrastrukture. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Pirniče - kanal S9 (Zg. Pirniče 3 - Sp. Pirniče 82)

Podjetje Teleg-m d.o.o. bo predvidoma v četrtek, 4. aprila 2019, začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo fekalne kanalizacije na kanalu S9 v Pirničah (Zg. Pirniče 3 - Sp. Pirniče 82). Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjenem območju zgradil tudi plinovod in optično omrežje. Dela se bodo izvajala pod delno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Promet bo usmerjan s pomočjo semaforja. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela na tem odseku fekalne kanalizacije se bodo izvajala predvidoma do sredine maja, če bodo to dopuščale vremenske razmere. Kasneje sledi še gradnja ostale infrastrukture. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Zgornje Pirniče - kanal S1d (Zg. Pirniče 98 - Zg. Pirniče 100a)

Meteorna kanalizacija in plinovod
Predvidoma v ponedeljek, 1. aprila 2019, bo podjetje IMP d.d. začelo z izgradnjo plinovoda in meteorne kanalizacije v Zgornjih Pirničah (Zg. Pirniče 98-100a). Optično omrežje na tej trasi bo zgradil izvajalec asfaltiranja ob koncu del. Zaradi gradnje bo vzpostavljena popolna zapora ceste, ki se bo premikala vzdolž trase glede na napredovanje del. Gradnja bo končana predvidoma do konca aprila. Skica trase je pripeta spodaj, promet bo urejen s prometnimi znaki. 

Zgornje Pirniče - kanal Sb (Zg. Pirniče 84 - Zg. Pirniče 79b)

Meteorna kanalizacija in plinovod
Predvidoma v ponedeljek, 25. marca 2019, bo podjetje IMP d.d. začelo z izgradnjo plinovoda in meteorne kanalizacije v Zgornjih Pirničah (Zg. Pirniče 84-79b). Optično omrežje na tej trasi bo zgradil izvajalec asfaltiranja ob koncu del. Zaradi gradnje bo vzpostavljena popolna zapora ceste, ki se bo premikala vzdolž trase glede na napredovanje del. Gradnja bo končana predvidoma do sredine aprila. Skica trase je pripeta spodaj, promet bo urejen s prometnimi znaki. 

Fekalna kanalizacija
četrtek, 10. januarja 2019, bo podjetje Prenova Gradbenik d.o.o. začelo z gradnjo fekalne kanalizacije na kanalu Sb (približno od Zg. Pirniče 84 - Zg. Pirniče 79b). Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela na tem odseku se bodo izvajala predvidoma do konca meseca januarja. Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjen območju zgradila tudi ostala infrastruktura. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Medvode - kanal 02 (Škofjeloška cesta 40 - Barletova cesta 4z)

Vodovod
Predvidoma v ponedeljek, 18. marca 2019, bo podjetje IMP d.d. začelo z obnovo vodovoda v Medvodah (Škofjeloška cesta 40a - 42). Optično omrežje na tej trasi bo zgradil izvajalec asfaltiranja ob koncu del. Zaradi gradnje bo vzpostavljena popolna zapora ceste, ki se bo premikala vzdolž trase glede na napredovanje del. Gradnja bo končana predvidoma do konca aprila. Skica trase je pripeta spodaj, promet bo urejen s prometnimi znaki. 

Fekalna kanalizacija
Podjetje Mensel d.o.o., bo v petek, 16. novembra 2018, začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo fekalne kanalizacije na kanalu 02 v Medvodah - Preski (Škofjeloška cesta 40 - Barletova cesta 4z). Dela bodo potekala pod popolno zaporo ceste na začetku trase, večina del pa bo potekala po travniku ob objektih. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela bodo potekala predvidoma do konca decembra. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Vikrče - kanal S3 in S3-1 (Vikrče 13 - Vikrče 22)

Plinovod
Predvidoma v ponedeljek, 18. marca 2019, bo podjetje IMP d.d. začelo z gradnjo plinovoda v Vikrčah (Vikrče 22 - 13). Optično omrežje na tej trasi bo zgradil izvajalec asfaltiranja ob koncu del. Zaradi gradnje bo vzpostavljena popolna zapora ceste, ki se bo premikala vzdolž trase glede na napredovanje del. Gradnja bo končana predvidoma do začetka maja. Skica trase je pripeta spodaj, promet bo urejen s prometnimi znaki. 

Fekalna kanalizacija
Prvi teden septembra je izvajalec, podjetje Hidrotehnik d.d., začel s pripravljalnimi deli na kanalih S3 in S3-1 v Vikrčah (JP 751043 Vikrče 13-Vikrče 22). Dela bodo potekala pod popolno zaporo cest, ki se bo premikala vzdolž gradbišča. Predviden zaključek del gradnje sanitarne kanalizacije je do konca leta. Po tej trasi bo naknadno drug izvajalec gradil tudi optično in plinovodno omrežje. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu. 

Vikrče - kanal S4 (Vikrče 35a - Vikrče 34e)

Vodovod in plinovod
Predvidoma v ponedeljek, 11. marca 2019, bo podjetje IMP d.d. začelo z izgradnjo plinovoda in obnovo vodovoda v Vikrčah (Vikrče 35-37a). Optično omrežje na tej trasi bo zgradil izvajalec asfaltiranja ob koncu del. Zaradi gradnje bo vzpostavljena popolna zapora ceste, ki se bo premikala vzdolž trase glede na napredovanje del. Gradnja bo končana predvidoma do konca aprila. Skica trase je pripeta spodaj, promet bo urejen s prometnimi znaki. 

Fekalna kanalizacija
ponedeljek, 9. julija 2018, se začenjajo dela na kanalu S4, ki poteka od parcelne številke 1225/1 do 433/4 k.o. Spodnje Pirniče v Vikrčah (približno od Vikrče 35a - Vikrče 34e). Izvajalec del je podjetje Hidrotehnik d.d., dela na tej trasi pa bodo podrobneje spremljali tudi arheologi. Gradnja na tem odseku bo potekala predvidoma do konca septembra (odvisno tudi od morebitnih najdb arheologov). Gradnja poteka večinoma po kmetijskih zemljiščih, zato zapore cest niso predvidene. Skica trase kanalizacije je pripeta spodaj. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Spodnje Pirniče - kanala S-6 in S-7 (Sp. Pirniče 8 - Sp. Pirniče 9f)

Meteorna kanalizacija in plinovod - S7
Predvidoma v ponedeljek, 11. marca 2019, bo podjetje IMP d.d. začelo z izgradnjo plinovoda in meteorne kanalizacije v Spodnjih Pirničah (Sp. Pirniče 9-9f). Optično omrežje na tej trasi bo zgradil izvajalec asfaltiranja ob koncu del. Zaradi gradnje bo vzpostavljena popolna zapora ceste, ki se bo premikala vzdolž trase glede na napredovanje del. Gradnja bo končana predvidoma do konca aprila. Skica trase je pripeta spodaj, promet bo urejen s prometnimi znaki. 

Fekalna kanalizacija
ponedeljek, 8. oktobra 2018, bo podjetje Hidrotehnik d.d. začelo z gradnjo fekalne kanalizacije na kanalu S-7 (Sp. Pirniče 9A - Sp. Pirniče 9F ter 46D). V ponedeljek, 15. oktobra 2018, bodo dela nadaljevali na trasi S-6 (Sp. Pirniče 8 in 8a). Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Trasi najdete označeni na skici spodaj. Dela na tem odseku se bodo izvajala predvidoma do konca oktobra. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Vaše - kanal O2 in O2e (Vaše 17 - Vaše 24h - Vaše 21)

Vodovod in plinovod
Predvidoma v ponedeljek, 18. marca 2019, bo podjetje IMP d.d. začelo z izgradnjo plinovoda in obnovo vodovoda v Vašah (Vaše 17 - 24h - 21). Optično omrežje na tej trasi bo zgradil izvajalec asfaltiranja ob koncu del. Zaradi gradnje bo vzpostavljena popolna zapora ceste, ki se bo premikala vzdolž trase glede na napredovanje del. Gradnja bo končana predvidoma do konca aprila. Skica trase je pripeta spodaj, promet bo urejen s prometnimi znaki. 

Fekalna kanalizacija
Podjetje Mensel d.o.o., bo v ponedeljek, 10. decembra 2018, začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo fekalne kanalizacije na kanalih O2 in O2e v Vašah (Vaše 17 - Vaše 24h - Vaše 21). Dela bodo potekala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela bodo potekala predvidoma do konca februarja 2019. Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjenem območju zgradila tudi ostala infrastruktura. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Spodnje Pirniče - kanali S8, S8-2, S8-3 in S8-4 (Sp. Pirniče 43 - Sp. Pirniče 38)

Vodovod, meteorna kanalizacija in plinovod
Predvidoma v ponedeljek, 4. marca 2019, bo podjetje IMP d.d. začelo z izgradnjo meteorne kanalizacije, plinovoda in obnovo vodovoda v Spodnjih Pirničah (Sp. Pirniče 41k-43a). Optično omrežje na tej trasi bo zgradil izvajalec asfaltiranja ob koncu del. Zaradi gradnje bo vzpostavljena popolna zapora ceste, ki se bo premikala vzdolž trase glede na napredovanje del. Gradnja bo končana predvidoma do konca aprila. Skica trase je pripeta spodaj, promet bo urejen s prometnimi znaki. 

Fekalna kanalizacija
Podjetje Hidrotehnik d.d. bo v ponedeljek, 17. septembra 2018, začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo fekalne kanalizacije na kanalu S8 in sosednjih kanalih S8-2, S8-3 in S8-4 v Spodnjih Pirničah (Sp. Pirniče 43 - Sp. Pirniče 38). Dela bodo potekala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase (začetek del pri Sp. Pirniče 43). Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela bodo potekala predvidoma do začetka novembra 2018. Po končani gradnji fekalne kanalizacije, sledi obnova vodovoda, gradnja plinovoda, meteorne kanalizacije in optičnega omrežja. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Rakovnik - kanali O3c, O3c1 in O3c2 (Rakovnik 130 - 104)

Podjetje Mensel d.o.o. bo predvidoma v torek, 5. marca 2019, začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo fekalne kanalizacije na kanalih O3c, O3c1, O3c2 v Rakovniku (Rakovnik 130 - 104). Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjenem območju zgradil tudi plinovod, meteorna kanalizacija, optično omrežje in obnovil vodovod. Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela na tem odseku fekalne kanalizacije se bodo izvajala predvidoma do konca maja, če bodo to dopuščale vremenske razmere. Kasneje sledi še gradnja ostale infrastrukture. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Pirniče - kanali S9-1, S9-2, S9-3, S9-4 in S9-5 (Sp. Pirniče 35a - Zg. Pirniče 2)

Vodovod, meteorna kanalizacija - kanal S9-4
Predvidoma v ponedeljek, 25. februarja 2019, bo podjetje IMP d.d. začelo z izgradnjo meteorne kanalizacije, plinovoda in obnovo vodovoda v Spodnjih Pirničah (Sp. Pirniče 71b - 77a). Optično omrežje na tej trasi bo zgradil izvajalec asfaltiranja ob koncu del. Zaradi gradnje bo vzpostavljena popolna zapora ceste, ki se bo premikala vzdolž trase glede na napredovanje del. Gradnja bo končana predvidoma do konca julija. Skica trase je pripeta spodaj, promet bo urejen s prometnimi znaki. 

Vodovod, meteorna kanalizacija - kanal S9-3

Predvidoma v ponedeljek, 25. februarja 2019, bo podjetje IMP d.d. začelo z izgradnjo meteorne kanalizacije in obnovo vodovoda v Spodnjih Pirničah (Sp. Pirniče 71 - 72). Optično omrežje na tej trasi bo zgradil izvajalec asfaltiranja ob koncu del. Zaradi gradnje bo vzpostavljena popolna zapora ceste, ki se bo premikala vzdolž trase glede na napredovanje del. Gradnja bo končana predvidoma do konca marca. Skica trase je pripeta spodaj, promet bo urejen s prometnimi znaki. 

Vodovod, meteorna kanalizacija - kanal S9-2 in S9-5
Predvidoma v ponedeljek, 18. februarja 2019, bo podjetje IMP d.d. začelo z izgradnjo meteorne kanalizacije in obnovo vodovoda v Pirničah (S9-2: Sp. Pirniče 73 - 76 in S9-5: Zgornje Pirniče 2 - 1). Zaradi gradnje bo vzpostavljena popolna zapora ceste, ki se bo premikala vzdolž trase glede na napredovanje del. Gradnja bo končana predvidoma do konca marca. Skica trase je pripeta spodaj, promet bo urejen s prometnimi znaki. 

Fekalna kanalizacija
Podjetje Teleg - M d.o.o. bo v ponedeljek, 8. oktobra 2018, začelo z gradnjo fekalne kanalizacije na kanalih S9-1, S9-2, S9-3 in S9-5 (Sp. Pirniče 35a - Zg. Pirniče 2). Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo cest, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Trase najdete označene na skici spodaj. Dela na tem odseku se bodo izvajala predvidoma do sredine novembra. Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjenem območju zgradila tudi ostala infrastruktura. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Spodnje Pirniče - kanal S-10 (Sp. Pirniče 82 - Sp. Pirniče 84)

Vodovod, meterona kanalizacija in plinovod
Predvidoma v torek, 26. februarja 2019, bo podjetje IMP d.d. začelo z izgradnjo meteorne kanalizacije, plinovoda in obnovo vodovoda v Spodnjih Pirničah (Sp. Pirniče 82 - 84). Optično omrežje na tej trasi bo zgradil izvajalec asfaltiranja ob koncu del. Zaradi gradnje bo vzpostavljena popolna zapora ceste, ki se bo premikala vzdolž trase glede na napredovanje del. Gradnja bo končana predvidoma do konca aprila. Skica trase je pripeta spodaj, promet bo urejen s prometnimi znaki. 

Fekalna kanalizacja
ponedeljek, 24. septembra 2018, bo podjetje Hidrotehnik d.d. začelo z gradnjo fekalne kanalizacije na kanalu S-10 (Sp. Pirniče 82 - Sp. Pirniče 84). Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela na tem odseku se bodo izvajala predvidoma do začetka oktobra. Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjen območju zgradila tudi ostala infrastruktura. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Vaše - kanal O1a (Vaše 16a - Vaše 16h)

Vodovod, plinovod, meteorna kanalizacija in optično omrežje
Predvidoma v ponedeljek, 18. februarja 2019, bo podjetje IMP d.d. začelo z izgradnjo plinovoda, meteorne kanalizacije, optičnega omrežja in obnovo vodovoda v naselju Vaše (Vaše 16a - Vaše 16h). Zaradi gradnje bodo vzpostavljene popolne zapore ceste, ki se bodo premikale vzdolž trase glede na napredovanje del. Gradnja bo končana predvidoma do konca aprila. Skica trase je pripeta spodaj, promet bo urejen s prometnimi znaki. 

Fekalna kanalizacija
Podjetje Mensel d.o.o., bo v četrtek, 4. oktobra 2018, začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo fekalne kanalizacije na kanalu O1a v Vašah (Vaše 16a - Vaše 16h). Dela bodo potekala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela bodo potekala predvidoma do konca leta. Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjenem območju zgradila tudi ostala infrastruktura. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Spodnje Pirniče - kanal S1 (Sp. Pirniče 58 - križišče v Vikrčah)

Podjetje Hidrotehnik d.d. bo v ponedeljek, 11. februarja 2019, začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo fekalne kanalizacije na kanalu S1 v Spodnjih Pirničah (Sp. Pirniče 58 - križišče v Vikrčah). Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjenem območju zgradil tudi plinovod, meteorna kanalizacija, optično omrežje in obnovil vodovod. Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela na tem odseku fekalne kanalizacije se bodo izvajala predvidoma do konca aprila, če bodo to dopuščale vremenske razmere. Kasneje sledi še gradnja ostale infrastrukture. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Verje - kanal Sm - spodnji del (Verje 9a - Verje 10a - polje)

Podjetje Teleg-m d.o.o. bo v sredo, 30. januarja 2019, začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo fekalne kanalizacije na spodnjem delu kanala Sm na Verju (Verje 9a - Verje 10a - polje). Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na delu te trase zgradil tudi plinovod, meteorna kanalizacija, optično omrežje in obnovil vodovod. Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela na tem odseku fekalne kanalizacije se bodo izvajala predvidoma do konca februarja, če bodo to dopuščale vremenske razmere. Kasneje sledi še gradnja ostale infrastrukture. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Zgornje Pirniče - kanal S15 in S15-1 (Zg. Pirniče 22b - Zg. Pirniče 26A in Zg. Pirniče 24b - Zg. Pirniče 45c)

Meteorna kanalizacija in plinovod
Predvidoma v ponedeljek, 28. januarja 2019, bo podjetje IMP d.d. začelo z izgradnjo meteorne kanalizacije in plinovoda v naselju Zgornje Pirniče (Zg. Pirniče 22b - 45d, Zg. Pirniče 22b - 24 in Zg. Pirniče 24 - 45c). Zaradi gradnje bo vzpostavljena popolna zapora ceste, ki se bo premikala vzdolž trase glede na napredovanje del. Gradnja bo končana predvidoma do konca aprila. Skica trase je pripeta spodaj, promet bo urejen s prometnimi znaki. 

Fekalna kanalizacija
četrtek, 6. septembra 2018, je podjetje Teleg - M d.o.o. začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo fekalne kanalizacije. Dela bodo potekala v dveh fazah. Prva faza: kanal S15 (približno od Zg. Pirniče 22b - Zg Pirniče 26A), druga faza: kanal S 15-1 (približno Zg. Pirniče 24b - Zg. Pirniče 45c). Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjenem območju zgradil tudi plinovod, meteorni kanal (na delu trase) in optično omrežje. Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo cest, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Trase najdete označene na skici spodaj. Dela na tem odseku gradnje kanalizacije se bodo izvajala predvidoma do konca meseca oktobra. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Spodnje Pirniče - kanal S1-3 (Sp. Pirniče 47h - Sp. Pirniče 46c)

Podjetje Hidrotehnik d.d. bo v ponedeljek, 21. januarja 2019, začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo fekalne kanalizacije na kanalu S1-3 v Spodnjih Pirničah (Sp. Pirniče 47h - Sp. Pirniče 46c). Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjenem območju zgradil tudi plinovod, meteorna kanalizacija, optično omrežje in obnovil vodovod. Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela na tem odseku fekalne kanalizacije se bodo izvajala predvidoma do konca februarja, če bodo to dopuščale vremenske razmere. Kasneje sledi še gradnja ostale infrastrukture. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Spodnje Pirniče - kanal S1-4 (Sp. Pirniče 41d - Sp. Pirniče 56b)

Podjetje Hidrotehnik d.d. bo v petek, 11. januarja 2019, začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo fekalne kanalizacije na kanalu S1-4 v Spodnjih Pirničah (Sp. Pirniče 41d - Sp. Pirniče 56b). Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjenem območju zgradil tudi plinovod in optično omrežje. Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela na tem odseku fekalne kanalizacije se bodo izvajala predvidoma do konca februarja, če bodo to dopuščale vremenske razmere. Kasneje sledi še gradnja ostale infrastrukture. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Zgornje Pirniče - kanal Sf (Zg. Pirniče 91e - Zg. Pirniče 91j)

Vodovod, plinovod in optično omrežje
Predvidoma v petek, 11. januarja 2019, bo podjetje IMP d.d. začelo z izgradnjo plinovoda, optičnega omrežja in obnovo vodovoda v naselju Zgornje Pirniče (Zg. Pirniče 91e do Zg. Pirniče 91j). Zaradi gradnje bo vzpostavljena popolna zapora ceste, ki se bo premikala vzdolž trase glede na napredovanje del. Gradnja bo končana predvidoma do konca aprila. Skica trase je pripeta spodaj, promet bo urejen s prometnimi znaki. 

Fekalna kanalizacija
petek, 21. septembra 2018, bo podjetje Prenova Gradbenik d.o.o. začelo z gradnjo fekalne kanalizacije na kanalu Sf (približno od Zg. Pirniče 91e - Zg. Pirniče 91j). Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela na tem odseku se bodo izvajala predvidoma do sredine meseca oktobra. Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjen območju zgradila tudi ostala infrastruktura. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Zgornje Pirniče - kanal Sg ( Zg. Pirniče 91r - Zg. Pirniče 91m)

Vodovod, plinovod, meteorna kanalizacija in optično omrežje
Predvidoma v petek, 11. januarja 2019, bo podjetje IMP d.d. začelo z izgradnjo plinovoda, meteorne kanalizacije, optičnega omrežja in obnovo vodovoda v naselju Zgornje Pirniče (Zg. Pirniče 91r do Zg. Pirniče 91m). Zaradi gradnje bo vzpostavljena popolna zapora ceste, ki se bo premikala vzdolž trase glede na napredovanje del. Gradnja bo končana predvidoma do konca aprila. Skica trase je pripeta spodaj, promet bo urejen s prometnimi znaki. 

Fekalna kanalizacija
ponedeljek, 17. septembra 2018, bo podjetje Prenova Gradbenik d.o.o. začelo z gradnjo fekalne kanalizacije na kanalu Sg (približno od Zg. Pirniče 91r - Zg. Pirniče 91m). Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjen območju zgradila tudi ostala infrastruktura. Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela na tem odseku gradnje kanalizacije se bodo izvajala predvidoma do konca meseca septembra. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Zgornje Pirniče - kanal Sh (Zgornje Pirniče 93 - Zgornje Pirniče 124)

Vodovod, plinovod, meteorna kanalizacija in optično omrežje
Predvidoma v petek, 11. januarja 2019, bo podjetje IMP d.d. začelo z izgradnjo plinovoda, meteorne kanalizacije, optičnega omrežja in obnovo vodovoda v naselju Zgornje Pirniče (Zg. Pirniče 93 do Zg. Pirniče 124). Zaradi gradnje bodo vzpostavljene popolne zapore ceste, ki se bodo premikale vzdolž trase glede na napredovanje del. Gradnja bo končana predvidoma do konca aprila. Skica trase je pripeta spodaj, promet bo urejen s prometnimi znaki. 

Fekalna kanalizacija
Izvajalec, podjetje Prenova Gradbenik d.o.o., bo v sredo, 22. avgusta 2018, začel s pripravljalnimi deli za gradnjo kanalizacije na kanalu Sh (Zg. Pirniče 93 do Zg. Pirniče 124a). Sočasno se bo na omenjeni trasi gradil še meteorni kanal, plinovod, optično omrežje in obnovil vodovod. Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela na tem odseku fekalne kanalizacije bodo trajala predvidoma do začetka novembra, kasneje sledi še gradnja ostale infrastrukture. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Zgornje Pirniče - kanal S14-1 in S14 (Zgornje Pirniče 17 - Zgornje Pirniče 2d)

Vodovod, plinovod in meteorna kanalizacija
Predvidoma v petek, 11. januarja 2019, bo podjetje IMP d.d. začelo z izgradnjo plinovoda, meteorne kanalizacije in obnovo vodovoda v naselju Zgornje Pirniče (Zg. Pirniče 17 do Sp. Pirniče 71b). Zaradi gradnje bodo vzpostavljene popolne zapore ceste, ki se bodo premikale vzdolž trase glede na napredovanje del. Gradnja bo končana predvidoma do konca aprila. Skica trase je pripeta spodaj, promet bo urejen s prometnimi znaki. 

Fekalna kanalizacija
ponedeljek, 20. avgusta 2018, bo podjetje Teleg-M d.o.o. začelo z gradnjo fekalne kanalizacije v Zgornjih Pirničah na trasi Zgornje Pirniče 17 - Zgornje Pirniče 2d. Dela bodo potekala v dveh fazah. Prva faza: kanal S14-1 (približno od Zg. Pirniče 2d - Zg Pirniče 5c), druga faza: kanal S14 (približno Zg. Pirniče 15c - Zg. Pirniče 17). Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjen območju zgradil tudi plinovod, meteorni kanal, optično omrežje in pa obnovil vodovod. Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Trase najdete označene na skici spodaj. Dela na tem odseku fekalne kanalizacije se bodo izvajala predvidoma do konca novembra, kasneje sledi še gradnja ostale infrastrukture. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Rakovnik
Plinovodno omrežje
Predvidoma v ponedeljek, 22. oktobra 2018, bo podjetje IMP d.d. začelo z izgradnjo plinovoda v naselju Rakovnik. Zaradi gradnje bodo vzpostavljene popolne zapore ceste, ki se bodo premikale vzdolž trase glede na napredovanje del. Gradnja bo končana predvidoma do sredine januarja 2019. Skica trase je pripeta spodaj, promet bo urejen s prometnimi znaki. 

Kanalizacija
Izvajalec del, podjetje Mensel d.o.o., bo v ponedeljek, 11. junija 2018, začel z deli gradnje kanalizacije v Rakovniku. Z deli bodo najprej začeli na odseku Rakovnik 90 – Rakovnik 44. Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Trase najdete označene na skici spodaj. Vsa dela na tem območju bodo zaključena predvidoma do začetka oktobra 2018. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu. 

Ladja
Plinovodno omrežje
Predvidoma v ponedeljek, 22. oktobra 2018, bo podjetje Prenova gradbenik d.o.o. začelo z izgradnjo plinovoda in kasneje asfaltiranjem cest v naselju Ladja. Zaradi gradnje bodo kasneje vzpostavljene popolne zapore cest, ki se bodo premikale vzdolž trase glede na napredovanje del. Gradnja bo končana predvidoma do sredine decembra. Skica tras je pripeta spodaj, promet bo urejen s prometnimi znaki. 

Kanalizacija
Predvidoma v četrtek, 5. julija 2018, bo podjetje Prenova gradbenik d.o.o. začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo kanalizacije v naselju Ladja. Zaradi gradnje bodo kasneje vzpostavljene popolne zapore cest, ki se bodo premikale vzdolž trase glede na napredovanje del. Gradnja bo potekala v 4 fazah in bo končana predvidoma do začetka septembra, asfaltiranje je predvideno v mesecu novembru. Skica tras kanalizacije je pripeta spodaj, promet bo urejen s prometnimi znaki. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.
1. faza: JP 751791 (Ladja 27 - križišče)
2. faza: JP 751792 (Ladja 3 - Ladja 1k)
3. faza: JP 751795 (Ladja 27 - Ladja 32)
4. faza: JP 751852 (Ladja 32 - Ladja 33e)

Vaše - kanal O1c (Vaše 4 - Vaše 4c)

Podjetje Mensel d.o.o., bo v sredo, 17. oktobra 2018, začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo fekalne kanalizacije na kanalu O1c v Vašah (Vaše 4 - Vaše 4c). Dela bodo potekala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela bodo potekala predvidoma do konca novembra. Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjenem območju zgradila tudi ostala infrastruktura. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Preska (Bizantova cesta - spodnji del)

Vodovod VPR-1
Izvajalec del, podjetje IMP d.d., bo v ponedeljek, 15. oktobra 2018, začel z deli na obnovi vodovoda na Bizantovi cesti (približno pri hišnih št. 13 - 18). Dela na Bizantovi cesti se bodo izvajala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela na tem odseku bodo trajala predvidoma do sredine novembra. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu. 

Kanalizacija O-15
ponedeljek, 20. avgusta 2018, je podjetje Mensel d.o.o. začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo kanalizacije na kanalu O-15 v Preski (približno od Bizantova cesta 20 - Škofjeloška cesta 8). Sočasno se bo na delu trase zgradilo tudi optično omrežje. Dela na Bizantovi cesti se bodo izvajala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Prekop preko Škofjeloške ceste bo izveden pod polovično zaporo ceste. Trase najdete označene na skici spodaj. Dela na tem odseku bodo trajala predvidoma do konca meseca septembra. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu. 

Vikrče - kanal O1-1 (Vikrče 23 - Vikrče 39)

četrtek, 16. avgusta 2018, bo podjetje Hidrotehnik d.d. začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo kanalizacije na kanalu O1-1 v Vikrčah. Zaradi gradnje bo vzpostavljena popolna zapora ceste JP751051 (Vikrče 23 - Vikrče 39), ki se bo pomikala vzdolž trase glede na napredovanje del. Gradnja bo predvidoma zaključena konec septembra. Traso najdete označeno na skici spodaj. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Preska (Bizantova cesta) - kanal O13 in O11

Izvajalec Mensel d.o.o. bo v ponedeljek, 30. julija 2018, začel z deli gradnje kanalizacije na kanalih O13 in O11 v Preski (Bizantova cesta). Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo. Dovozi do gradbišča bodo možni po Bizantovi cesti z vzhodne ali zahodne smeri oziroma po označenih obvozih. Dela bodo zaključena predvidoma do začetka septembra. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu. 

Čarmanova ulica (Medvode)

ponedeljek 4. junija 2018, bo Izvajalec del, podjetje Teleg-M d.o.o, začel z deli gradnje kanalizacije na Čarmanovi ulici. Z deli bo najprej začel na odseku Čarmanova 17 – Čarmanova 23. Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Nadaljevanje del bo potekalo na odsekih Čarmanova 10 – Čarmanova 17, Čarmanova 1b – Čarmanova 10, Čarmanova 1b – Čarmanova 7 in Čarmanova 1b – Čarmanova 2. Ob Čarmanovi ulici bo zgrajeno tudi črpališče, hkrati pa trasa prečka državno cesto (Gorenjsko cesto), kar bo izvedeno s podbojem ceste. Dela na tem odseku bodo predvidoma zaključena do konca leta. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Trasa pod Stražo (Spodnje in Zgornje Pirniče)

Izvajalec Hidrotehnik d.d. je že začel s pripravljalnimi deli in označitvijo prve trase v Spodnjih in Zgornjih Pirničah (pod Stražo, kanal S, faza 1), z gradbenimi deli pa bo začel predvidoma v ponedeljek, 7. maja 2018. V prihodnjem tednu bo vzpostavil tudi prvo gradbiščno bazo na terenu. Dela na prvi trasi bodo zaključena predvidoma oktobra, do takrat pa bodo fazno popolnoma zaprte naslednje javne poti: JP 751101 (Zg.Pirniče 22 – Zg.Pirniče 77), JP 751105 (Zg.Pirniče 24/c – Zg.Pirniče 15) in javna pot, ki poteka po zemljiščih s parc. št. 1187 in 1193, obe k.o. Spodnje Pirniče. Promet bo v času popolnih zapor potekal do zapor brez označenega obvoza. Gre za javne poti, ki vodijo predvsem do kmetijskih zemljišč, zato bo kmetovalcem dostop do parcel večino časa omogočen iz ene od smeri, saj se bo gradnja fazno pomikala po trasi.

Kontakt

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Kohezijskega skladawww.eu-skladi.si