Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju
vodonosnika Ljubljanskega polja
 
DEL 3
Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah nad 2.000 PE v MOL.
VEČ
Predstavitev dela 1 po občinah

Kontakt

Naložbo sofinancira Evropska unija iz Kohezijskega sklada. www.eu-skladi.si