Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju
vodonosnika Ljubljanskega polja

Gradnje na območju Bukovice in Utika so v zaključni fazi

16. 11. 2020
Gradnje na območju Bukovice in Utika so v zaključni fazi

Gradnja kohezijske sanitarne kanalizacije, ki se izvaja v okviru evropskega medobčinskega projekta »Čisto zate«, se na območju naše občine preveša v zaključno fazo. Sama kanalizacija v dolžini 10 kilometrov je praktično že v celoti izvedena, gradbince pa čaka še gradnja dveh večjih črpališč na tlačnih vodih pod Poljem in Gmajnico ter manjšega zaprtega zadrževalnika pod Vodicami.

Izvedbi kohezijske sanitarne kanalizacije na območju urbanih naselij vseskozi sledi celovito komunalno in prometno urejanje. Gradnja meteorne kanalizacije, vodovodno–hidrantnega omrežja, javne razsvetljave, delov telekomunikacijske in elektro kanalizacije ter mestoma plinovoda je na območju Utika ter Bukovice zaključena ali v zaključni fazi. V Utiku je ob glavni cesti proti Polju krajanom in občanom že na voljo nov pločnik v dolžini več kot 700 metrov. Tudi ulica proti Zadnikarju v Bukovici je dobila novo podobo. Gradnja še vedno poteka v vasi Polje pri Vodicah, kjer se bo v tem času še intenzivirala. Verjamemo, da se bomo o manjših preostalih odprtih stvareh z mejaši ceste uspeli uskladiti in da bo praktično celotna vas kmalu zažarela v novi podobi.

Stroji na gradbiščih bodo brneli tudi v letu 2021. Ker slednje prinaša dodano vrednost v naša bivanjska okolja, zaupamo, da bomo še naprej deležni strpnosti ter razumevanja s strani neposredno vključenih občanov.

Kontakt

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Kohezijskega skladawww.eu-skladi.si