Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju
vodonosnika Ljubljanskega polja

Medijsko središče

KONTAKT ZA MEDIJE:
Odsek za odnose z javnostmi MOL
Adamič - Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana
t: (01) 306 12 88 in (01) 306 10 95
f: (01) 306 10 21
e: mediji@ljubljana.si

Kontakt

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Kohezijskega skladawww.eu-skladi.si