Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju
vodonosnika Ljubljanskega polja

Gradnja celovite prometne in komunalne infrastrukture na odsekih, kjer se gradi medobčinska kohezijska kanalizacija, se bo pričela tudi v Polju

11. 9. 2019
Gradnja celovite prometne in komunalne infrastrukture na odsekih, kjer se gradi medobčinska kohezijska kanalizacija, se bo pričela tudi v Polju

Nekateri odseki v Povodju, med Poljem in Utikom ter v Bukovici, kjer je kohezijska kanalizacija že zgrajena, so v teh dneh dobili novo asfaltno prevleko. Graditi se bo pričelo tudi v Polju, zato smo občane te vasi na dobro obiskani predstavitvi seznanili s predvidenim potekom del.

Gradnja kohezijske sanitarne kanalizacije, ki se izvaja v okviru evropskega medobčinskega projekta »Čisto zate«, kontinuirano poteka. V teh dneh je izvajalec asfaltiral skupaj dobrih 1,5 km cest na odsekih, kjer je kanalizacija že zgrajena. Celovito preplastene, razširjene in vsem udeležencem v prometu prilagojene vozne površine v  Povodju, med Poljem in Utikom ter med gasilsko brunarico in Bukovico, omogočajo, da bomo z deli pričeli tudi v urbanih naseljih ter občanom zagotovili spodobne obvoze v času te gradnje.

Letos jeseni se bodo gradbišča tako odprla tudi v vasi Polje. Kot pred časom v Utiku, smo projekte gradnje celovite prometne in komunalne infrastrukture podrobneje predstavili tudi tamkajšnjim neposredno vključenim občanom. Srečanje v gasilskem domu, 10. septembra 2019, ki ga je v ta namen prijazno odstopilo Prostovoljno gasilsko društvo Polje pri Vodicah, je potekalo v sproščenem konstruktivnem duhu. Projekt gradnje je navzočim predstavil projektant Jani Trojner (Lineal d.o.o.), s pojasnili in odgovori na posamezna vprašanja pa sta ga dopolnjevala predstavnika Občine Vodice župan Aco Franc Šuštar in Miran Sirc ter gradbeni nadzornik Oton Zuljan (Projekt d.d. Nova Gorica). Občanom se je predstavil tudi vodja gradbišča Toni Jenko iz podjetja HNG d.o.o. Gradnja na območju stranskih uličic v Polju se bo pričela že v septembru ter potekala predvidoma do konca jesenskih mesecev 2019. Gradnja na območju glavne ulice se bo odvijala spomladi 2020 (najprej izvedba sanitarne kanalizacije, zatem preostala infrastruktura – meteorna kanalizacija, vodovod, javna razsvetljava, kabelske kanalizacije). Sledila bo izvedba končnih voziščnih konstrukcij in pločnika. Dela bodo potekala po manjših odsekih, tako da bo dostopnost z običajnimi vozili do posameznih objektov v največji meri vseskozi zagotovljena, z izjemo dnevnih del od 7. do 18. ure, ko bosta do 2 objekta na vsaki strani ceste občasno nedostopna – stanovalce bo izvajalec s tem ažurno prehodno seznanjal. Zapore cest in obvozi bodo sproti ustrezno označeni in urejeni. Podrobnejša predstavitev gradnje na območju Polja je razvidna iz dokumenta na povezavi.

Z vsemi relevantnimi informacijami bodo občani še naprej ažurno seznanjeni preko lokalnih javnih medijev, občinske spletne in Facebook strani, ter v neposrednem obveščanju (informacije, ki se tičejo zgolj posameznih lastnikov objektov ob trasi).

Prepričani smo, da bo projekt tudi v Polju, kjer se trenutno soočajo z obilico težav zlasti v deževnih obdobjih, deležen široke podpore, saj je bil dolgo pričakovan. Verjamemo, da se bomo po zaključku del ob prenovljenih trasah vsi skupaj zadovoljni srečali - do tedaj pa se priporočamo in vas prosimo za strpnost ter razumevanje.

Predstavitveni list sočasna gradnja (Polje) (.pdf, 512 KB)

Kontakt

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Kohezijskega skladawww.eu-skladi.si