Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju
vodonosnika Ljubljanskega polja

Kronološki pregled umeščanja kanala C0 v prostor

7. 2. 2023

Objavljamo kronološki pregled umeščanja kanala C0 v prostor v okviru projekta Odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, največjega in najpomembnejšega kohezijskega projekta finančnega obdobja med leti 2014 in 2020.

Kanal CO - kronološki pregled projekta.pdf (PDF, 1,4 MB)

Kontakt

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Kohezijskega skladawww.eu-skladi.si