Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju
vodonosnika Ljubljanskega polja

Za fekalno kanalizacijo C0 od Vodic do Ljubljane je Občina Vodice pridobila uporabno dovoljenje

16. 6. 2022
Za fekalno kanalizacijo C0 od Vodic do Ljubljane je Občina Vodice pridobila uporabno dovoljenje

Dne 8.6.2022 smo na osnovi zaključene gradnje 9 km dolgega odseka fekalne kanalizacije, zadrževalnika v Vodicah in dveh črpališč v Polju in Vojskem, s strani UE Ljubljana prejeli uporabno dovoljenje.

To pomeni, da so dela v celoti zaključena in vsa vgrajena oprema testirana in delujoča. OV pričakuje, da bodo dela povezovalnega kanala v Mestni občini Ljubljana zaključena še v tem letu in da bo v naslednjem letu možno pričeti s priklopi objektov na odvajanje in čiščenje novo zgrajene kanalizacije in centralne čistilne naprave v Ljubljani – Zalog. Vsem občankam in občanom se na tem mestu ponovno zahvaljujemo za pomoč in razumevanje ob sami gradnji.

Kontakt

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Kohezijskega skladawww.eu-skladi.si