Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju
vodonosnika Ljubljanskega polja

Projekti 2021: nizke gradnje

16. 2. 2022
DEL 3
Projekti 2021: nizke gradnje
Foto: Nik Rovan

V letu 2021 smo v Ljubljani izvedli številne prenove cest, javnih površin in infrastrukture, pri čemer smo posebno pozornost posvetili tudi zagotavljanju varnih in udobnih površin za kolesarje in pešce ter ozelenitvi prenovljenih območij. Na več območjih smo dogradili kanalizacijo v okviru projekta Čisto zate in uredili površine.

Več informacij o projektih na www.ljubljana.si/sl/aktualno/projekti-2021-nizke-gradnje/

Kontakt

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Kohezijskega skladawww.eu-skladi.si