Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju
vodonosnika Ljubljanskega polja

Prenavljamo za vas: Ižanska cesta

6. 1. 2023
DEL 3
Prenavljamo za vas: Ižanska cesta

Začeli smo s prenovo severnega dela Ižanske ceste. V sklopu projekta Čisto zate (Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja – dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah nad 2.000 PE v MOL) bomo uredili kanalizacijo za odpadno vodo, sočasno pa tudi vodovod, odvodnjavanje meteorne vode, novo cestno razsvetljavo, telekomunikacijske in elektro vode, drevored ter površine za pešce in kolesarje iz sredstev Evropske unije in Republike Slovenije.

Preberite več >

Kontakt

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Kohezijskega skladawww.eu-skladi.si