Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju
vodonosnika Ljubljanskega polja

Poskrbimo za prometno varnost najmlajših udeležencev!

30. 8. 2022
DEL 3
Poskrbimo za prometno varnost najmlajših udeležencev!

Z dograditvijo kanalizacije v okviru projekta Čisto zate in ureditvijo površin izboljšujemo tudi varnost v prometu. S številnimi načrtovanimi projekti in tistimi v teku, s katerimi izboljšujemo javno cestno infrastrukturo, bomo še izboljšali razmere na posameznih območjih. Trenutno izvajamo prenove Petkovškovega nabrežja, Čufarjeve ulice, Hruševske ceste, ceste Črna vas in številnih cest v okviru projekta Čisto zate (Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja – dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah nad 2.000 PE v MOL).

Več o tem lahko preberete na www.ljubljana.si/sl/aktualno/poskrbimo-za-prometno-varnost-najmlajsih-udelezencev

Kontakt

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Kohezijskega skladawww.eu-skladi.si