Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju
vodonosnika Ljubljanskega polja

Po obnovljeni Cesti dveh cesarjev vozi nova linija mestnih avtobusov

8. 12. 2021
DEL 3
Po obnovljeni Cesti dveh cesarjev vozi nova linija mestnih avtobusov

Končali smo obnovo Ceste dveh cesarjev, kjer smo poleg fekalne in meteorne kanalizacije uredili tudi javno razsvetljavo, plinovod in kabelsko omrežje, na obeh straneh ceste pa sta nova kolesarska steza in pločnik. Po prenovljeni cesti so 8. decembra 2021 začeli voziti mestni avtobusi na novi liniji 16.

Umirjanje prometa 

Na nekdanjem križišču Ceste dveh cesarjev in Ceste v Mestni log smo uredili krožišče, ki bo pripomoglo k boljši pretočnosti prometa. Za večjo varnost v prometu smo izvedli tudi več ukrepov za umirjanje prometa – štiri grbine, dva sredinska otoka, določili pa bomo še dve lokaciji za stacionarne meritve hitrosti.

Dela so potekala v okviru projekta Čisto. Zate. – dograditev kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE v MOL, v okviru katerega urejamo kanalizacijo na 261 ulicah, na javno kanalizacijo pa bomo na novo priključili več kot 22.000 prebivalcev.
Pred letom 2007 je bila priključenost na kanalizacijo 68%, do konca leta 2018 smo jo povečali na 88%, s projektom Čisto zate pa jo bomo povečali na kar 98%. S tem projektom bomo omogočili tudi zaprtje 4.500 greznic, poleg tega 1.500 v Medvodah in Vodicah, ki sedaj odpadno vodo spuščajo v Ljubljano.

Projekt ureditve je izdelal Krajinaris d.o.o., dela pa izvedlo podjetje Komunalne gradnje d.o.o.

Nova linija LPP 16

Dodatna pomembna novost na območju je nova linija Ljubljanskega potniškega prometa številka 16 na relaciji Mestni log – Opekarska, ki smo jo uvedli v okviru sprememb in optimizacije linij Ljubljanskega potniškega prometa ter v skladu z željami potnikov.

Voznike osebnih avtomobilov prosimo, naj ne parkirajo na postajališčih in pločnikih ter s tem omogočijo nemoteno obratovanje nove linije ter varen vstop in izstop potnikov.

Linija bo imela eno končno postajališče, in sicer v Mestnem logu. Avtobusi bodo s končnega postajališča Mestni log zapeljali po Cesti v Mestni log, nato desno na obnovljeno Cesto dveh cesarjev, levo na Barjansko cesto, desno na Kopačevo do postajališča Opekarska in nato desno po Opekarski ulici, desno po Poti na Rakovo Jelšo, nato bodo prečkali Barjansko cesto in se po Cesti dveh cesarjev vrnili nazaj do postajališča Mestni log.

Avtobusi na liniji 16 bodo vozili ob delovnikih med 5. in 22.40 uro. Ob sobotah, nedeljah in praznikih ne bodo vozili. Potniki bodo na linijo 16 lahko prestopali z linij 1, 9, 19B in 19I.

Podatke o voznem redu najdete tukaj.

Preberite tudi:

Kontakt

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Kohezijskega skladawww.eu-skladi.si