Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju
vodonosnika Ljubljanskega polja

Sanacija bazena 3

30. 6. 2022
Sanacija bazena 3
Slika 2: Izgradnja objektov na liniji blata

Na Centralni čistilni napravi smo na objektu 12, Biološki bazen, pričeli s sanacijo bazena 3;

  • praznjenje in čiščenje bazena,
  • žlebljenje sten za postavitev zidov,
  • postavljanje armature za vmesno steno. 
Slika 1: CČN Ljubljana_Biološki bazeni in linija blata v ozadnju
Slika 1: CČN Ljubljana_Biološki bazeni in linija blata v ozadnju
Slika 2: Izgradnja objektov na liniji blata
Slika 2: Izgradnja objektov na liniji blata

Kontakt

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Kohezijskega skladawww.eu-skladi.si