Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju
vodonosnika Ljubljanskega polja

Kontakt

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Kohezijskega skladawww.eu-skladi.si