Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju
vodonosnika Ljubljanskega polja

Mestna občina Ljubljana

Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana (v nadaljevanju CČNL) zajema povečanje zmogljivosti na 555.000 PE in nadgradnjo s terciarnim čiščenjem.

Obremenitev obstoječe CČN Ljubljana, ki je bila projektirana za zmogljivost 360.000 PE se z leti povečuje, zato je potrebno povečanje zmogljivosti ob upoštevanju predvidenega priključevanja novih uporabnikov na kanalizacijsko omrežje in predvidene ukinitve nekaterih obstoječih čistilnih naprav. V skladu z zakonodajo je potrebno obstoječo CČN Ljubljana tudi nadgraditi s terciarnim čiščenjem (odstranjevanje dušikovih in fosforjevih spojin). Predvidena pa je tudi posodobitev obstoječe linije blata s sodobnimi tehnološkimi procesi za obdelavo blata, ki bodo zagotovil večjo proizvodnjo bioplina in znatno nižjo količino blata za končno dispozicijo.

Na CČNL bo vgrajena najmodernejša oprema in napredni tehnološki procesi, ki bodo omogočili nižje stroške obratovanja. Povečana količina proizvedenega bioplina bo nadomestila uporabo zemeljskega plina in tako bo dosežena višja stopnja energetske samozadostnosti.

Gradnja CČNL se predvideva do 2020 vključno s poskusnim obratovanjem in enoletnim rokom za reklamacije.

Prednosti

Povečanje zmogljivosti centralne čistilne naprave na 555.000 PE.

Nadgradnja tehnološkega postopka čiščenja odpadnih vod s terciarnim čiščenjem,  odstranjevanjem dušikovih in fosforjevih spojin.

Učinkovitejše čiščenje odpadne vode za obstoječe in nove uporabnike.

Čistejša odpadna voda nazaj v naravo.

Aktivnosti

Nadgradnja CČN Ljubljana s terciarno stopnjo čiščenja in povečanje njenih zmogljivosti na 555.000 PE.

Financiranje

Mestna občina Ljubljana bo iz Kohezijskega sklada prejela 25.681.739,99 € nepovratnih sredstev, Republika Slovenija jih bo prispevala 4.532.071,76 €, Mestna občina Ljubljana pa bo morala zagotoviti 9.974.818,18 €.

Kontakt

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Kohezijskega skladawww.eu-skladi.si