Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju
vodonosnika Ljubljanskega polja

Župan Zoran Janković na novinarski konferenci tudi o kanalu C0

7. 2. 2023
DEL 1

Kontakt

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Kohezijskega skladawww.eu-skladi.si