Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju
vodonosnika Ljubljanskega polja

O kanalu C0 na novinarski konferenci župana Zorana Jankovića

22. 11. 2022
DEL 1

V torek, 22. 11. 2022, smo na novinarski konferenci župana MOL Zorana Jankovića predstavili tudi načrte glede nadaljevanja del na povezovalnem kanalu C0 na trasi Brod–Ježica.

Celoten videoposnetek je dostopen na https://www.ljubljana.si/sl/aktualno/novinarske-konference/novinarska-konferenca-zupana-zorana-jankovica-30

Kontakt

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Kohezijskega skladawww.eu-skladi.si