Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju
vodonosnika Ljubljanskega polja

Novinarska konferenca, 29. 10. 2018

29. 10. 2018
DEL 3

Video posnetek novinarske konference, na kateri smo predstavili podrobnosti v zvezi z začetkom tretje faze velikega kohezijskega projekta Čisto zate - Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, ki obsega dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah v Ljubljani.

Kontakt

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Kohezijskega skladawww.eu-skladi.si