Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju
vodonosnika Ljubljanskega polja

Začetek gradnje v Medvodah

9. 5. 2018
DEL 1

Foto: Občina Medvode

Kontakt

Naložbo sofinancira Evropska unija iz Kohezijskega sklada. www.eu-skladi.si