Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju
vodonosnika Ljubljanskega polja

V Medvodah poteka gradnja

18. 7. 2018
DEL 1

Foto:  Občina Medvode

Kontakt

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Kohezijskega skladawww.eu-skladi.si