Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju
vodonosnika Ljubljanskega polja

Podpis pogodbe o sofinanciranju projekta nadgradnje kanalizacije

3. 4. 2018
DEL 1

Foto: Občina Medvode

Kontakt

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Kohezijskega skladawww.eu-skladi.si