Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju
vodonosnika Ljubljanskega polja

Novinarska konferenca "Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja"

17. 8. 2017
DEL 1
DEL 2
DEL 3

Foto: Iztok Pipan

Kontakt

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Kohezijskega skladawww.eu-skladi.si