Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju
vodonosnika Ljubljanskega polja

Zapora Ceste dveh cesarjev

18. 2. 2019
DEL 3
Zapora Ceste dveh cesarjev

Zaradi gradnje kanalizacije s sočasno preureditvijo ceste bo od ponedeljka, 18. februarja, do predvidoma 30. aprila 2019 za ves promet zaprta Cesta dveh cesarjev.

Mestni avtobusi na liniji 1D bodo v tem času vozili po skrajšani trasi, in sicer do obračališča Mestni log.

Rekonstrukcija ceste sodi v okvir evropskega projekta Čisto zate, v okviru katerega na območju Ljubljane dograjujemo kanalizacijsko omrežje, na cestah pa hkrati urejamo še ostalo komunalno in cestno infrastrukturo.

Projekt Čisto zate bo potekal do leta 2021, v tem času bomo uredili kanalizacijo na 261 ulicah, na javno kanalizacijo pa na novo priključili več kot 22.000 prebivalcev.
Pred letom 2007 je bila priključenost na kanalizacijo 68 %, do konca leta 2017 smo jo povečali na 88 %, s projektom Čisto zate pa jo bomo povečali na kar 98 %.

Udeležence v prometu prosimo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije. Celovite informacije o mobilnosti in zaporah cest v Ljubljani lahko spremljate na našem portalu aktualnih prometnih informacij PROMInfo.

Kontakt

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Kohezijskega skladawww.eu-skladi.si