Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju
vodonosnika Ljubljanskega polja

V okviru projekta Čisto zate se je začela gradnja kanalizacije v Šmartnem in Tacnu

8. 1. 2021
DEL 3

V sklopu velikega okoljskega projekta odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju vodonosnika ljubljansko polje (projekt Čisto zate) se je začela gradnja kanalizacije v Šmartnem in Tacnu.

Prve štiri ulice, kjer bo gradnja potekala najprej, so Šmarnogorska pot, Ulica Jožeta Štruklja, Gustinčičeva ulica in Pšatnik.

Sočasno bo Mestna občina Ljubljana na zaradi gradnje kanalizacije prekopanih območjih uredila še potrebno infrastrukturo.

V okviru projekta Čisto zate bo kar 22.500 prebivalcev na novo priključenih na novo zgrajeno kanalizacijsko omrežje, zanje bo zagotovljeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Hkrati bo za vse prebivalce, ki so in bodo priključeni na Centralno čistilno napravo Ljubljana, zagotovljeno tudi odstranjevanje dušikovih in fosforjevih spojin iz odpadne vode. Na območju Ljubljane se bo stopnja priključenosti na kanalizacijo povečala na 98%.

Kontakt

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Kohezijskega skladawww.eu-skladi.si