Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju
vodonosnika Ljubljanskega polja

Prenovili smo Cesto dveh cesarjev

3. 4. 2019
DEL 3
Prenovili smo Cesto dveh cesarjev
Prenovili smo Cesto dveh cesarjev Foto: Nik Rovan

Dela na Cesti dveh cesarjev smo končali pred predvidenim rokom, tako da je cesta že odprta za promet.

Rekonstrukcija ceste je sodila v okvir evropskega projekta ČISTO ZATE, v okviru katerega na območju Ljubljane dograjujemo kanalizacijsko omrežje, na cestah pa hkrati urejamo še ostalo komunalno in cestno infrastrukturo.

S prenovo ceste smo poskrbeli tudi večjo varnost v prometu na tem območju.

Projekt ČISTO ZATE

Projekt ČISTO ZATE bo potekal do leta 2021, v tem času bomo uredili kanalizacijo na 261 ulicah po Ljubljani, na javno kanalizacijo pa na novo priključili več kot 22.000 prebivalcev.

Pred letom 2007 je bila priključenost na kanalizacijo 68 %, do konca leta 2017 smo jo povečali na 88 %, s projektom Čisto zate pa jo bomo povečali na kar 98 %.

Kontakt

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Kohezijskega skladawww.eu-skladi.si