Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju
vodonosnika Ljubljanskega polja

Prenavljamo za vas: Cesta dveh cesarjev

7. 10. 2020
DEL 3
Prenavljamo za vas: Cesta dveh cesarjev

V ponedeljek, 12. oktobra 2020, bomo začeli s prenovo Ceste dveh cesarjev na odseku od Ceste v Mestni log do Barjanske ceste. Dela bodo potekala predvidoma do 30. avgusta 2021. Zaradi del bo cesta zaprta za ves promet, zato vse udeležence v prometu prosimo za razumevanje.

Cesto bomo rekonstruirali, po prenovi bosta na obeh straneh urejena kolesarska steza in pločnik, poleg kanalizacije bomo uredili tudi javno razsvetljavo, plinovod in kabelsko kanalizacijo. Na sedanjem križišču Ceste dveh cesarjev in Ceste v Mestni log bomo uredili krožišče, s katerim bomo poskrbeli za boljšo pretočnost prometa.

Z deli bomo začeli v križišču Ceste dveh cesarjev in Ceste v Mestni log, nato pa zaporo pomikali proti vzhodu. Zaradi del bo cesta zaprta za ves promet, omogočen bo le lokalni dovoz za stanovalceTranzitni promet bo prepovedan.
Vse udeležence v prometu prosimo za razumevanje, strpnost ter upoštevanje prometne signalizacije.

Zvišujemo priključenost na kanalizacijo

Dela potekajo v sklopu projekta Čisto zate - dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah nad 2.000 PE v Mestni občini Ljubljana, v okviru katerega bomo uredili kanalizacijo na 261 ulicah, na javno kanalizacijo pa na novo priključili več kot 22.000 prebivalcev.

Pred letom 2007 je bila priključenost na kanalizacijo na območju MOL 68 %, do konca leta 2018 smo jo povečali na 88 %, s projektom Čisto zate pa jo bomo do leta 2021 povečali na kar 98 %.
S tem projektom bomo omogočili tudi zaprtje 4.500 greznic, od tega 1.900 v Medvodah in Vodicah, ki sedaj odpadno vodo spuščajo v Ljubljano.
 

Izvajalci del so Komunalne gradnje d.o.o.

Celovite informacije o mobilnosti in zaporah cest v Ljubljani lahko spremljate na našem portalu aktualnih prometnih informacij PROMInfo. Svoje poti po mestu lahko načrtujete tudi s pomočjo klepetalnega robota (chatbota) Ljubo iz Ljubljane, ki deluje znotraj Facebookove aplikacije Messenger

Kontakt

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Kohezijskega skladawww.eu-skladi.si