Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju
vodonosnika Ljubljanskega polja

Prenavljamo za vas: Brdnikova ulica

17. 12. 2020
DEL 3
Prenavljamo za vas: Brdnikova ulica
Foto: Vita Kontić Bezjak
Foto: Vita Kontić Bezjak

Končali smo s prenovo Brdnikove ter priključnih ulic na odseku od Tehnološkega parka do priključka z Legatovo ulico, v okviru katere smo zgradili javno kanalizacijo za komunalne odpadne vode in meteorne vode, uredili javno razsvetljavo in prenovili cesto.

Dela so potekala v okviru projekta Čisto zate. Zgradili smo skoraj 400 metrov cevovoda, na katerega bo mogoče priklopiti 25 objektov. Ob izgradnji javne kanalizacije smo zgradili tudi javno meteorno kanalizacijo, ki bo izboljšala odvajanje padavinskih voda na območju. 

Brdnikova ulica med prenovo
Brdnikova ulica med prenovo

Uredili smo tudi javno razsvetljavo in celovito prenovili ceste na območju. Poleg novega vozišča smo v nadaljevanju Brdnikove ulice izvedli tudi enostranski hodnik za pešce z dvignjenimi križišči za umirjanje prometa, s čimer prispevamo k večji varnosti v prometu.

JP Voka Snaga trenutno na odseku Brdnikove ceste, od Legatove ulice proti Cesti na Brdo, izvaja še obnovo vodovoda.

Uresničujemo pobude občanov

Na podlagi pobud krajanov smo tamkajšnjo prometno ureditev zasnovali tako, da bomo lahko po zaključenih vseh delih na širšem območju Brdnikove ulice vzpostavil sistem enosmernih ulic.

Projekt Čisto zate

V okviru projekta Čisto zate, ki poteka do leta 2021, urejamo kanalizacijo na 261 ulicah. Na javno kanalizacijo bomo na novo priključili več kot 22.000 prebivalcev.
Pred letom 2007 je bila priključenost na kanalizacijo 68%, do konca leta 2018 smo jo povečali na 88%, s projektom Čisto zate pa jo bomo povečali na kar 98%. S tem projektom bomo omogočili tudi zaprtje 4.500 greznic, od tega 1.900 v Medvodah in Vodicah, ki sedaj odpadno vodo spuščajo v Ljubljano.

Preberite tudi:

Kontakt

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Kohezijskega skladawww.eu-skladi.si