Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju
vodonosnika Ljubljanskega polja

Potek del na Ljubljanskih cestah in ulicah

3. 12. 2019
DEL 3

Potek del na Ljubljanskih cestah in ulicah v sklopu projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja – del 3: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE«

Gradnja na območjih 1. sklopa

Območja: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 in 39 smo na dan 25. 11. 2019 zgradili skupno 7.663,30 m kanalizacije kar predstavlja 38,64 % realizacijeizvedbe.

Stanje po območjih

Območje 1-Stožice
Zgradili smo kanal za odpadno vodo po ulicah Stoženska ulica, Stožice-odcep 3, odsek 1, odsek 2, odsek 3, odsek 4 v skupni dolžini 1.554,81 m, kar predstavlja 73,66 % od skupno načrtovane kanalizacije na tem območju. Na ulici Stožice odcep 1, odcep 2 in odcep 4bomo pričeli z deli v začetku leta 2020.

Območje 2-Šmartinska
Z deli na območju bomo pričeli v prvi polovici leta 2020.

Območje 4 – Litijska in Hruševska
Zgradili smo kanal za odpadno vodo po Litijski cesti, delu Gramozne poti ter na obeh odsekih Trpinčeve v skupni dolžini 1.699,72 m, kar predstavlja 51,54 % od skupno načrtovane kanalizacije na tem območju. Na Hruševski cestibomo z deli pričeli v začetku leta 2020.

Območje 5 - Zalog
Z delina območju bomo pričeli v letu 2020.

Območje 6- Gornji Rudnik
Zgradili smo kanal za odpadno vodo po ulicah Gornji Rudnik, cesta I in II in Dolenjska cesta v skupni dolžini 716,52 m, kar predstavlja 53,64 % od skupno načrtovane kanalizacije na tem območju. Za ulice Gornji Rudnik III in IV je v teku še postopek pridobivanja pravice graditi za pridobitev GD. Z gradnjo bomo nadaljevali v začetku leta 2020 po pridobitvi GD za II. fazo.

Območje 7 Glince in Dolnice
Zgradili smo kanal za odpadno vodo po ulicah Cesta Andreja Bitenca – odcepi 1, 2, 3, odsek 1, Galičeva ulica, Jarčeva ulica, Nade Čamernikove in Zakrajškova ulica odsek 1 v skupni dolžini 835,00 m, kar predstavlja 25,04 % od skupno načrtovane kanalizacije na tem območju. Na ulicah Vagajeva, Zakrajškova, Zalaznikova, bomo pričeli z deli v začetku leta 2020. Predvidena je tudi izvedba dveh črpališč.

Območje 8 Zaloška Studenec
V teku je gradnja, zgradili smo odpadni kanal v dolžini 336,26 m, kar predstavlja skupno 97,74 % od načrtovane kanalizacije na tem območju. V teku je izvedba suhega črpališča. Zaključek del jepredviden v začetku leta 2020.

Območje 10 – Slape
Z deli na območju bomo pričeli v prvi polovici leta 2020.

Območje 11 – Vevče
Zgradili smokanal za odpadno vodo po ulicah Anžurjeva ulica, del Cimermanove, Kašeljska cesta, Ob Studencu, V Sige in po Vevški cestiv skupni dolžini 987,99 m, kar predstavlja 55,08 % od skupno načrtovane kanalizacije na tem območju.Na ulicah, Cimermanova-odcep 1, odcep 3 in odcep 2 ter za črpališče Cimermanova bomo pričeli z deliv začetku leta 2020.

Območje 19 – Kamnogoriška
Z deli na območju bomo pričeli v letu 2020.

Območje 27 – Cesta dveh cesarjev
Zgradili smo kanal za odpadno vodo po Cesti dveh cesarjevv skupni dolžini 167,50 m, kar predstavlja 100 % od skupno načrtovane kanalizacije na tem območju. V teku je postopek pridobivanja uporabnega dovoljenja.

Območje 28 – Kalinova ulica
Z delina območju bomo pričeli v letu 2020.

Območje 29 – Cesta Andreja Bitenca
Z deli na območju bomo pričeli v letu 2020.

Območje 30 – Na Trati
Zgradili smo kanal za odpadno vodo po cesti Na Trati in Arharjeviv skupni dolžini 580 m, kar predstavlja 100 % od skupno načrtovane kanalizacije na tem območju. V teku je postopek pridobivanja uporabnega dovoljenja.

Območje 32 – Ježica
Pričeli smo z deli na Udvančevi.Za gradnjo kanalizacije na Stari Ježici in pri Kampu Laguna je v teku pridobivanje pravice graditi.

Območje 33 – Kleče
Zgradili smo kanal za odpadno vodo po cesti UrškeZatlerjevev skupni dolžini 415,75 m, kar predstavlja 100 % od skupno načrtovane kanalizacije na tem območju. V teku je postopek pridobivanja uporabnega dovoljenja.

Območje 34 – Medveščkova
Zdeli na območju bomo pričeli v prvi polovici leta 2020.

Območje 35 – Ogrinčeva ulica
Zgradili smo kanal za odpadno vodo po Ogrinčevi ulici, v skupni dolžini 146,60 m, kar predstavlja 100 % od skupno načrtovane kanalizacije na tem območju. V teku je postopek pridobivanja uporabnega dovoljenja.

Območje 35 – Ogrinčeva ulica
Zgradili smo kanal za odpadno vodo po Ogrinčevi uliciv skupni dolžini 146,60 m, kar predstavlja 100 % od skupno načrtovane kanalizacije na tem območju. V teku je postopek pridobivanja uporabnega dovoljenja.

Območje 36 – Ulica Mire Miheličeve
Zgradili smo kanal za odpadno vodo po Ulici Mire Miheličeve – odcep 1v skupni dolžini 223 m, kar predstavlja 68,66 % od skupno načrtovane kanalizacije na tem območju.

Območje 39 – Brdo vzhod
Z delina območju bomo pričeli še v letošnjem letu.
 

Pogodba za gradnjo na območjih 2. sklopa JN

Območja: 3, 9, 13-del, 14-del, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26-del, 31, 37 in 38 je na dan 25. 11. 2019 še vedno v teku postopek JN za izbor izvajalca gradnje, ki še ni pravnomočno zaključen. Po pravnomočnosti odločitve o oddaji JN, sledi podpis pogodbe z izbranim ponudnikom ter uvedba izvajalca v delu, predvidoma do konca leta 2019. Z deli po navedenem sklopu bo izbrani izvajalec pričel v letu 2020 na območjih, kjer investitor že razpolaga z gradbenim dovoljenjem.

Kontakt

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Kohezijskega skladawww.eu-skladi.si