Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju
vodonosnika Ljubljanskega polja

Občina Medvode: Vabilo na predstavitev projekta gradnje kanalizacije

15. 4. 2018
Občina Medvode: Vabilo na predstavitev projekta gradnje kanalizacije

V občini Medvode bomo zgradili 22 kilometrov nove kanalizacije   

Termini
19.04.2018 ob 19.00
24.04.2018 ob 19.00
26.04.2018 ob 19.00

Organizator
Občina Medvode

Kontaktni podatki
01 361 95 10
obcina@medvode.si

Vabilo na predstavitev projekta

Občina Medvode je v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana in Občino Vodice dobila odobrena sredstva Evropske unije iz Kohezijskega sklada za gradnjo kanalizacije v najbolj gosto naseljenem delu občine. Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja je v tem trenutku največji kohezijski projekt v državi, vreden dobrih 135 milijonov evrov. 1. del projekta: Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana bo potekal v naseljih Vikrče, Spodnje Pirniče, Zgornje Pirniče, Verje, Medvode (del Preske in Čarmanova ulica), Ladja, Goričane, Rakovnik in Vaše. Sočasno z gradnjo fekalne kanalizacije bomo v Medvodah obnovili in na novo zgradili tudi nekatere druge komunalne vode (vodovod, meteorno kanalizacijo, plinovod). K investiciji so bili povabljeni tudi ponudniki telekomunikacijskih storitev. Po izvedenih delih bodo vse ceste, po katerih potekajo trase komunalnih vodov, na novo urejene in asfaltirane. 

Ker gre za največji projekt v zgodovini naše občine, bi ga želeli podrobneje predstaviti občanom, ki bivate neposredno ob trasi gradnje in boste gradnjo tudi najbolj občutili. 
Predstavitve projekta bodo potekale po naseljih in sicer:

  • za krajane naselij Vikrče in Spodnje Pirniče bo potekala v četrtek, 19. aprila 2018, ob 19. uri, v avli Osnovne šole Pirniče (Pirniče 37b, 1215 Medvode).
  • za krajane naselij Zgornje Pirniče in Verje bo potekala v torek, 24. aprila 2018, ob 19. uri, v avli Osnovne šole Pirniče (Pirniče 37b, 1215 Medvode).
  • za krajane naselij Vaše, Goričane, Rakovnik, Ladja in Medvode (Čarmanova in Preska) bo potekala v četrtek, 26. aprila 2018, ob 19. uri, v prostorih Krajevne skupnosti Vaše - Goričane (Goričane 39, 1215 Medvode).

Predstavitev projekta bo trajala približno uro in pol, podrobnejše informacije o projektu pa bodo na voljo tudi na spletni strani, ki jo pripravljamo prav za ta projekt.  

Investicija bo od vseh nas zahtevala veliko mero potrpežljivosti, prilagajanja in sodelovanja v času gradnje, a verjamemo, da bomo po končanem projektu vsi skupaj veseli sodobne in okolju prijazne infrastrukture.

Trase posameznih kanalov si lahko ogledate na zemljevidu GIS

Kontakt

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Kohezijskega skladawww.eu-skladi.si