Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju
vodonosnika Ljubljanskega polja

Občina Medvode: Vabilo na predstavitev projekta gradnje kanalizacije

15. 4. 2018
Občina Medvode: Vabilo na predstavitev projekta gradnje kanalizacije

V občini Medvode bomo zgradili 22 kilometrov nove kanalizacije   

Termini
19.04.2018 ob 19.00
24.04.2018 ob 19.00
26.04.2018 ob 19.00

Organizator
Občina Medvode

Kontaktni podatki
01 361 95 10
obcina@medvode.si

Vabilo na predstavitev projekta

Občina Medvode je v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana in Občino Vodice dobila odobrena sredstva Evropske unije iz Kohezijskega sklada za gradnjo kanalizacije v najbolj gosto naseljenem delu občine. Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja je v tem trenutku največji kohezijski projekt v državi, vreden dobrih 135 milijonov evrov. 1. del projekta: Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana bo potekal v naseljih Vikrče, Spodnje Pirniče, Zgornje Pirniče, Verje, Medvode (del Preske in Čarmanova ulica), Ladja, Goričane, Rakovnik in Vaše. Sočasno z gradnjo fekalne kanalizacije bomo v Medvodah obnovili in na novo zgradili tudi nekatere druge komunalne vode (vodovod, meteorno kanalizacijo, plinovod). K investiciji so bili povabljeni tudi ponudniki telekomunikacijskih storitev. Po izvedenih delih bodo vse ceste, po katerih potekajo trase komunalnih vodov, na novo urejene in asfaltirane. 

Ker gre za največji projekt v zgodovini naše občine, bi ga želeli podrobneje predstaviti občanom, ki bivate neposredno ob trasi gradnje in boste gradnjo tudi najbolj občutili. 
Predstavitve projekta bodo potekale po naseljih in sicer:

  • za krajane naselij Vikrče in Spodnje Pirniče bo potekala v četrtek, 19. aprila 2018, ob 19. uri, v avli Osnovne šole Pirniče (Pirniče 37b, 1215 Medvode).
  • za krajane naselij Zgornje Pirniče in Verje bo potekala v torek, 24. aprila 2018, ob 19. uri, v avli Osnovne šole Pirniče (Pirniče 37b, 1215 Medvode).
  • za krajane naselij Vaše, Goričane, Rakovnik, Ladja in Medvode (Čarmanova in Preska) bo potekala v četrtek, 26. aprila 2018, ob 19. uri, v prostorih Krajevne skupnosti Vaše - Goričane (Goričane 39, 1215 Medvode).

Predstavitev projekta bo trajala približno uro in pol, podrobnejše informacije o projektu pa bodo na voljo tudi na spletni strani, ki jo pripravljamo prav za ta projekt.  

Investicija bo od vseh nas zahtevala veliko mero potrpežljivosti, prilagajanja in sodelovanja v času gradnje, a verjamemo, da bomo po končanem projektu vsi skupaj veseli sodobne in okolju prijazne infrastrukture.

Trase posameznih kanalov si lahko ogledate na zemljevidu GIS

Kontakt

Naložbo sofinancira Evropska unija iz Kohezijskega sklada. www.eu-skladi.si