Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju
vodonosnika Ljubljanskega polja

Občina Medvode podpisala pogodbo za sočasno gradnjo komunalne infrastrukture

23. 7. 2018
Občina Medvode podpisala pogodbo za sočasno gradnjo komunalne infrastrukture

Občina Medvode je s podjetjem IMP, d.d., podpisala pogodbo za gradnjo meteorne kanalizacije, obnovo vodovoda in obnovo ceste Vikrče-Tacen. Projekt, vreden več kot 8 milijonov evrov, se bo izvajal hkrati z gradnjo fekalne kanalizacije, ki že poteka v Medvodah v sklopu projekta ČISTO ZATE. 

Občina Medvode v partnerstvu z Občino Vodice in Mestno občino Ljubljana gradi kanalizacijo v sklopu trenutno največjega kohezijskega projekta v državi - Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja. Hkrati z gradnjo kanalizacije, ki je sofinancirana s strani EU, bomo na območju občine Medvode obnovili ali zgradili tudi nekatere druge komunalne vode in ceste. V občini Medvode bo v okviru prvega dela projekta ČISTO ZATE dograjena kanalizacija v aglomeracijah Medvode in Spodnje Pirniče, in sicer na območju Vikrč, Spodnjih Pirnič, Zgornjih Pirnič, Verju, ter v naseljih Medvode (del Preske in Čarmanova ulica), Ladja, Goričane, Rakovnik in Vaše. Skupna dolžina na novo zgrajenega fekalnega kanalizacijskega omrežja v občini Medvode bo 22 km. Obnovili bomo tudi 12,5 kilometrov vodovoda (od tega bo zamenjanih dobre 4 kilometre azbestnih cevi), zgradili 10,5 kilometra nove meteorne kanalizacije in razširili plinovodno omrežje v dolžini 15 kilometrov. Pri investiciji bo sodelovalo tudi podjetje Telekom Slovenije, d.d., z gradnjo optičnega omrežja. Po izvedenih delih bodo vse ceste, po katerih potekajo trase komunalnih vodov, na novo urejene in asfaltirane, rekonstrukcije in novega pločnika pa bo deležna tudi cesta Vikrče – Tacen.
 
Gradnja fekalne kanalizacije v Medvodah že poteka na petih lokacijah, kjer razen fekalne kanalizacije ni predvidene druge nove javne infrastrukture , sočasna gradnja pa se bo na prvih trasah začela predvidoma v drugi polovici meseca avgusta.
 
Na javno naročilo za sočasno gradnjo, ki ga je Občina Medvode objavila marca letos, so prispele tri ponudbe. Najnižjo ponudbo je dalo podjetje IMP d.d. v sodelovanju s partnerji V3 d.o.o., PONDUS d.o.o. in T-MOTO d.o.o.. Pogodbo za izvedbo del je v imenu Občine Medvode podpisal župan Nejc Smole, v imenu izbranega izvajalca pa predsednik uprave IMP, d.d., gospod Franc Žmavc. Nadzor nad izvajanjem del bo opravljalo podjetje DRI d.o.o. v sodelovanju z Elitbau d.o.o.. Investicijo sočasne gradnje bo Občina Medvode financirala z lastnimi sredstvi v znesku 6.786.858 €, Javno podjetje Energetika Ljubljana pa bo za širitev plinovodnega omrežja prispevalo 1.252.874 €.
 
Župan Nejc Smole je ob tej priložnosti povedal: »Projekt ČISTO ZATE je največji infrastrukturni projekt v zgodovini naše občine. Občani, ki prebivajo v najbolj strnjenem delu občine, bodo po zaključku projekta deležni sodobne infrastrukture, obnovljenih pa bo tudi več kot 80 odsekov cest. Gre v prvi vrsti za okoljski projekt, ki bo preprečil nadaljnje onesnaževanje naših voda.
 

Kontakt

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Kohezijskega skladawww.eu-skladi.si