Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju
vodonosnika Ljubljanskega polja

Dograditev kanalizacije v Aglomeracijah MOL na območju Hrušice

18. 2. 2020
DEL 3
Dograditev kanalizacije v Aglomeracijah MOL na območju Hrušice

Četrtna skupnost Golovec stanovalce Hruševske ceste obvešča, da se bodo začele aktivnostmi, povezane z izgradnjo komunalne infrastrukture na območju Hruševske ceste.

Dela bodo potekala od križišča s Cesto v Kostanj do križišča s cesto Ob potoku. 

Zaradi del bodo dostopi do objektov ovirani, speljani preko obvozov in občasno kratkotrajno tudi onemogočeni.

Začetek prve faze zapore ceste je načrtovan za 24. februar 2020.

Stanovalcem se zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost.

Kontakt

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Kohezijskega skladawww.eu-skladi.si