Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju
vodonosnika Ljubljanskega polja

Del 3

del 3

Kontakt

Naložbo sofinancira Evropska unija iz Kohezijskega sklada. www.eu-skladi.si