Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju
vodonosnika Ljubljanskega polja

Del 3

del 3

Kontakt

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Kohezijskega skladawww.eu-skladi.si