Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju
vodonosnika Ljubljanskega polja

Prenos novinarske konference "Mestna občina Ljubljana"

17. 8. 2017
DEL 1
DEL 2
DEL 3

Kontakt

Naložbo sofinancira Evropska unija iz Kohezijskega sklada. www.eu-skladi.si