Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju
vodonosnika Ljubljanskega polja

Popolna zapora cest v Medvodah

18. 1. 2019
Popolna zapora cest v Medvodah

Po opravljenih treh javnih predstavitvah projekta ČISTO ZATE - Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja pričenjamo z izvajanjem projekta tudi na terenu. Načrtovane trase si lahko ogledate v Geoinformacijskem sistem Občine Medvode (desno rubrika Gradnja kanalizacije - ČISTO ZATE).

Zgornje Pirniče - kanal S1c1 (Zg. Pirniče 68 - Zg. Pirniče 39a)

Podjetje Prenova Gradbenik d.o.o. bo predvidoma v ponedeljek, 28. januarja 2019, začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo fekalne kanalizacije na kanalu S1c1 v Zgornjih Pirničah (Zg. Pirniče 68 - Zg. Pirniče 39a). Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjenem območju zgradil tudi plinovod, optično omrežje in obnovil vodovod. Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela na tem odseku fekalne kanalizacije se bodo izvajala predvidoma do konca februarja, če bodo to dopuščale vremenske razmere. Kasneje sledi še gradnja ostale infrastrukture. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Verje - kanal Sk (Verje 14 - Verje 48a)

Podjetje Teleg-m d.o.o. bo v sredo, 23. januarja 2019, začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo fekalne kanalizacije na kanalu Sk na Verju (Verje 14 - Verje 48a). Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjenem območju zgradil tudi plinovod, meteorna kanalizacija, optično omrežje in obnovil vodovod. Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela na tem odseku fekalne kanalizacije se bodo izvajala predvidoma do konca februarja, če bodo to dopuščale vremenske razmere. Kasneje sledi še gradnja ostale infrastrukture. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Spodnje Pirniče - kanal S1-2 (Sp. Pirniče 47b - Sp. Pirniče 47c)

Podjetje Hidrotehnik d.d. bo v ponedeljek, 21. januarja 2019, začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo fekalne kanalizacije na kanalu S1-2 v Spodnjih Pirničah (Sp. Pirniče 47b - Sp. Pirniče 47c). Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjenem območju zgradil tudi plinovod in optično omrežje. Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela na tem odseku fekalne kanalizacije se bodo izvajala predvidoma do konca februarja, če bodo to dopuščale vremenske razmere. Kasneje sledi še gradnja ostale infrastrukture. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Spodnje Pirniče - kanal S1-3 (Sp. Pirniče 47h - Sp. Pirniče 46c)

Podjetje Hidrotehnik d.d. bo v ponedeljek, 21. januarja 2019, začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo fekalne kanalizacije na kanalu S1-3 v Spodnjih Pirničah (Sp. Pirniče 47h - Sp. Pirniče 46c). Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjenem območju zgradil tudi plinovod, meteorna kanalizacija, optično omrežje in obnovil vodovod. Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela na tem odseku fekalne kanalizacije se bodo izvajala predvidoma do konca februarja, če bodo to dopuščale vremenske razmere. Kasneje sledi še gradnja ostale infrastrukture. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Spodnje Pirniče - kanali S12, S12-1 in S12-2 (Sp. Pirniče 63 - Sp. Pirniče 24f)

Podjetje Hidrotehnik d.d. bo v ponedeljek, 21. januarja 2019, začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo fekalne kanalizacije na kanalih S12 (del), S12-1 in S12-2 v Spodnjih Pirničah (Sp. Pirniče 63 - Sp. Pirniče 24f). Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjenem območju zgradil tudi plinovod, optično omrežje in obnovil vodovod. Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela na tem odseku fekalne kanalizacije se bodo izvajala predvidoma do sredine aprila, če bodo to dopuščale vremenske razmere. Kasneje sledi še gradnja ostale infrastrukture. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Verje - kanal Sj (Verje 33 - Verje 19a)

Podjetje Teleg-m d.o.o. bo v sredo, 16. januarja 2019, začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo fekalne kanalizacije na kanalu Sj na Verju (Verje 33 - Verje 19a). Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjenem območju zgradil tudi plinovod, meteorna kanalizacija, optično omrežje in obnovil vodovod. Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela na tem odseku fekalne kanalizacije se bodo izvajala predvidoma do konca februarja, če bodo to dopuščale vremenske razmere. Kasneje sledi še gradnja ostale infrastrukture. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Spodnje Pirniče - kanal S1-1 (Sp. Pirniče 50b- Sp. Pirniče 49h)

Podjetje Hidrotehnik d.d. bo v petek, 11. januarja 2019, začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo fekalne kanalizacije na kanalu S1-1 v Spodnjih Pirničah (Sp. Pirniče 50b - Sp. Pirniče 49h). Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjenem območju zgradil tudi plinovod, meteorna kanalizacija in optično omrežje. Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela na tem odseku fekalne kanalizacije se bodo izvajala predvidoma do sredine marca, če bodo to dopuščale vremenske razmere. Kasneje sledi še gradnja ostale infrastrukture. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Spodnje Pirniče - kanal S1-4 (Sp. Pirniče 41d - Sp. Pirniče 56b)

Podjetje Hidrotehnik d.d. bo v petek, 11. januarja 2019, začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo fekalne kanalizacije na kanalu S1-4 v Spodnjih Pirničah (Sp. Pirniče 41d - Sp. Pirniče 56b). Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjenem območju zgradil tudi plinovod in optično omrežje. Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela na tem odseku fekalne kanalizacije se bodo izvajala predvidoma do konca februarja, če bodo to dopuščale vremenske razmere. Kasneje sledi še gradnja ostale infrastrukture. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Spodnje Pirniče - kanal S5 (Sp. Pirniče 17b - Vikrče)

Podjetje Hidrotehnik d.d. bo v petek, 11. januarja 2019, začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo fekalne kanalizacije na kanalu S5 v Spodnjih Pirničah (Sp. Pirniče 17b - Vikrče, križišče na polju). Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjenem območju zgradil tudi plinovod, optično omrežje in obnovil vodovod. Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela na tem odseku fekalne kanalizacije se bodo izvajala predvidoma do konca marca, če bodo to dopuščale vremenske razmere. Kasneje sledi še gradnja ostale infrastrukture. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Spodnje Pirniče - kanal S13 (Sp. Pirniče 28a - Sp. Pirniče 65)

Podjetje Hidrotehnik d.d. bo v torek, 8. januarja 2019, začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo fekalne kanalizacije na kanalu S13 v Spodnjih Pirničah (Sp. Pirniče 28a - Sp. Pirniče 65). Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjenem območju zgradil tudi plinovod, optično omrežje in obnovil vodovod. Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela na tem odseku fekalne kanalizacije se bodo izvajala predvidoma do začetka aprila, če bodo to dopuščale vremenske razmere. Kasneje sledi še gradnja ostale infrastrukture. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Zgornje Pirniče - kanal S1e (Zg. Pirniče 115a - Zg. Pirniče 117)

ponedeljek, 7. januarja 2019, je podjetje Teleg-M d.o.o. začelo z gradnjo fekalne kanalizacije v Zgornjih Pirničah na trasi Zgornje Pirniče 115a  - Zgornje Pirniče 117. Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjen območju zgradil tudi plinovod, meteorni kanal in optično omrežje. Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela na tem odseku fekalne kanalizacije se bodo izvajala predvidoma do konca februarja, kasneje sledi še gradnja ostale infrastrukture. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Zgornje Pirniče - kanal Sf (Zg. Pirniče 91e - Zg. Pirniče 91j)

Vodovod, plinovod in optično omrežje
Predvidoma v petek, 11. januarja 2019, bo podjetje IMP d.d. začelo z izgradnjo plinovoda, optičnega omrežja in obnovo vodovoda  v naselju Zgornje Pirniče (Zg. Pirniče 91e do Zg. Pirniče 91j). Zaradi gradnje bo vzpostavljena popolna zapora ceste, ki se bo premikala vzdolž trase glede na napredovanje del. Gradnja bo končana predvidoma do konca aprila. Skica trase je pripeta spodaj, promet bo urejen s prometnimi znaki. 

Fekalna kanalizacija
petek, 21. septembra 2018, bo podjetje Prenova Gradbenik d.o.o. začelo z gradnjo fekalne kanalizacije na kanalu Sf (približno od Zg. Pirniče 91e - Zg. Pirniče 91j).  Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela na tem odseku se bodo izvajala predvidoma do sredine meseca oktobra. Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjen območju zgradila tudi ostala infrastruktura. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Zgornje Pirniče - kanal Sg ( Zg. Pirniče 91r - Zg. Pirniče 91m)

Vodovod, plinovod, meteorna kanalizacija in optično omrežje
Predvidoma v petek, 11. januarja 2019, bo podjetje IMP d.d. začelo z izgradnjo plinovoda, meteorne kanalizacije, optičnega omrežja in obnovo vodovoda  v naselju Zgornje Pirniče (Zg. Pirniče 91r do Zg. Pirniče 91m). Zaradi gradnje bo vzpostavljena popolna zapora ceste, ki se bo premikala vzdolž trase glede na napredovanje del. Gradnja bo končana predvidoma do konca aprila. Skica trase je pripeta spodaj, promet bo urejen s prometnimi znaki. 

Fekalna kanalizacija
ponedeljek, 17. septembra 2018, bo podjetje Prenova Gradbenik d.o.o. začelo z gradnjo fekalne kanalizacije na kanalu Sg (približno od Zg. Pirniče 91r - Zg. Pirniče 91m). Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjen območju zgradila tudi ostala infrastruktura. Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela na tem odseku gradnje kanalizacije se bodo izvajala predvidoma do konca meseca septembra. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Zgornje Pirniče - kanal Sh (Zgornje Pirniče 93 - Zgornje Pirniče 124)

Vodovod, plinovod, meteorna kanalizacija in optično omrežje
Predvidoma v petek, 11. januarja 2019, bo podjetje IMP d.d. začelo z izgradnjo plinovoda, meteorne kanalizacije, optičnega omrežja in obnovo vodovoda  v naselju Zgornje Pirniče (Zg. Pirniče 93 do Zg. Pirniče 124). Zaradi gradnje bodo vzpostavljene popolne zapore ceste, ki se bodo premikale vzdolž trase glede na napredovanje del. Gradnja bo končana predvidoma do konca aprila. Skica trase je pripeta spodaj, promet bo urejen s prometnimi znaki. 

Fekalna kanalizacija
Izvajalec, podjetje Prenova Gradbenik d.o.o., bo v sredo, 22. avgusta 2018, začel s pripravljalnimi deli za gradnjo kanalizacije na kanalu Sh (Zg. Pirniče 93 do Zg. Pirniče 124a). Sočasno se bo na omenjeni trasi gradil še meteorni kanal, plinovod, optično omrežje in obnovil vodovod. Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela na tem odseku fekalne kanalizacije bodo trajala predvidoma do začetka novembra, kasneje sledi še gradnja ostale infrastrukture.  Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Zgornje Pirniče - kanal S14-1 in S14 (Zgornje Pirniče 17 - Zgornje Pirniče 2d)

Vodovod, plinovod in meteorna kanalizacija
Predvidoma v petek, 11. januarja 2019, bo podjetje IMP d.d. začelo z izgradnjo plinovoda, meteorne kanalizacije in obnovo vodovoda  v naselju Zgornje Pirniče (Zg. Pirniče 17 do Sp. Pirniče 71b). Zaradi gradnje bodo vzpostavljene popolne zapore ceste, ki se bodo premikale vzdolž trase glede na napredovanje del. Gradnja bo končana predvidoma do konca aprila. Skica trase je pripeta spodaj, promet bo urejen s prometnimi znaki. 

Fekalna kanalizacija
ponedeljek, 20. avgusta 2018, bo podjetje Teleg-M d.o.o. začelo z gradnjo fekalne kanalizacije v Zgornjih Pirničah na trasi Zgornje Pirniče 17  - Zgornje Pirniče 2d. Dela bodo potekala v dveh fazah. Prva faza: kanal S14-1 (približno od Zg. Pirniče 2d - Zg Pirniče 5c), druga faza: kanal S14 (približno Zg. Pirniče 15c - Zg. Pirniče 17). Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjen območju zgradil tudi plinovod, meteorni kanal, optično omrežje in pa obnovil vodovod. Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Trase najdete označene na skici spodaj. Dela na tem odseku fekalne kanalizacije se bodo izvajala predvidoma do konca novembra, kasneje sledi še gradnja ostale infrastrukture. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Zgornje Pirniče - kanal S1a (Zg. Pirniče 60 - Zg. Pirniče 44)

četrtek, 10. januarja 2019, bo podjetje Prenova Gradbenik d.o.o. začelo z gradnjo fekalne kanalizacije na kanalu S1a (približno od Zg. Pirniče 60 - Zg. Pirniče 44).  Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela na tem odseku se bodo izvajala predvidoma do sredine meseca februarja. Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjen območju zgradila tudi ostala infrastruktura. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Zgornje Pirniče - kanal Sb  (Zg. Pirniče 84 - Zg. Pirniče 79b)

četrtek, 10. januarja 2019, bo podjetje Prenova Gradbenik d.o.o. začelo z gradnjo fekalne kanalizacije na kanalu Sb (približno od Zg. Pirniče 84 - Zg. Pirniče 79b).  Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela na tem odseku se bodo izvajala predvidoma do konca meseca januarja. Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjen območju zgradila tudi ostala infrastruktura. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Vaše - kanal O2 in O2e (Vaše 17 - Vaše 24h - Vaše 21)

Podjetje Mensel d.o.o., bo v ponedeljek, 10. decembra 2018, začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo fekalne kanalizacije na kanalih O2 in O2e  v Vašah (Vaše 17 - Vaše 24h - Vaše 21). Dela bodo potekala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela bodo potekala predvidoma do konca februarja 2019. Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjenem območju zgradila tudi ostala infrastruktura. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Vaše - kanal O1a (Vaše 16a - Vaše 16h)

Vodovod, plinovod, meteorna kanalizacija in optično omrežje
Predvidoma v ponedeljek, 19. novembra 2018, bo podjetje IMP d.d. začelo z izgradnjo plinovoda, meteorne kanalizacije, optičnega omrežja in obnovo vodovoda  v naselju Vaše (Vaše 16a - Vaše 16h). Zaradi gradnje bodo vzpostavljene popolne zapore ceste, ki se bodo premikale vzdolž trase glede na napredovanje del. Gradnja bo končana predvidoma do konca leta 2018. Skica trase je pripeta spodaj, promet bo urejen s prometnimi znaki.

Fekalna kanalizacija
Podjetje Mensel d.o.o., bo v četrtek, 4. oktobra 2018, začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo fekalne kanalizacije na kanalu O1a v Vašah (Vaše 16a - Vaše 16h). Dela bodo potekala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela bodo potekala predvidoma do konca leta. Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjenem območju zgradila tudi ostala infrastruktura. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Medvode - kanal 02 (Škofjeloška cesta 40 - Barletova cesta 4z)

Podjetje Mensel d.o.o., bo v petek, 16. novembra 2018, začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo fekalne kanalizacije na kanalu 02 v Medvodah - Preski (Škofjeloška cesta 40 - Barletova cesta 4z). Dela bodo potekala pod popolno zaporo ceste na začetku trase, večina del pa bo potekala po travniku ob objektih. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela bodo potekala predvidoma do konca decembra. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Vaše - kanal O1a1a (Vaše 4c - Vaše 36)

Podjetje Mensel d.o.o., bo v ponedeljek, 5. novembra 2018, začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo fekalne kanalizacije na kanalu O1a1a v Vašah (Vaše 4c - Vaše 36). Dela bodo potekala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela bodo potekala predvidoma do konca decembra. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Rakovnik

Plinovodno omrežje
Predvidoma v ponedeljek, 22. oktobra 2018, bo podjetje IMP d.d. začelo z izgradnjo plinovoda  v naselju Rakovnik. Zaradi gradnje bodo vzpostavljene popolne zapore ceste, ki se bodo premikale vzdolž trase glede na napredovanje del. Gradnja bo končana predvidoma do sredine januarja 2019. Skica trase je pripeta spodaj, promet bo urejen s prometnimi znaki. 

Kanalizacija
Izvajalec del, podjetje Mensel d.o.o., bo v ponedeljek, 11. junija 2018,  začel z deli gradnje kanalizacije v Rakovniku. Z deli bodo najprej začeli na odseku Rakovnik 90 – Rakovnik 44. Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Trase najdete označene na skici spodaj. Vsa dela na tem območju bodo zaključena predvidoma do začetka oktobra 2018. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu. 

Ladja

Plinovodno omrežje
Predvidoma v ponedeljek, 22. oktobra 2018, bo podjetje Prenova gradbenik d.o.o. začelo z izgradnjo plinovoda in kasneje asfaltiranjem cest  v naselju Ladja. Zaradi gradnje bodo kasneje vzpostavljene popolne zapore cest, ki se bodo premikale vzdolž trase glede na napredovanje del. Gradnja bo končana predvidoma do sredine decembra. Skica tras je pripeta spodaj, promet bo urejen s prometnimi znaki. 

Kanalizacija
Predvidoma v četrtek, 5. julija 2018, bo podjetje Prenova gradbenik d.o.o. začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo kanalizacije v naselju Ladja. Zaradi gradnje bodo kasneje vzpostavljene popolne zapore cest, ki se bodo premikale vzdolž trase glede na napredovanje del. Gradnja bo potekala v 4 fazah in bo končana predvidoma do začetka septembra, asfaltiranje je predvideno v mesecu novembru. Skica tras kanalizacije je pripeta spodaj, promet bo urejen s prometnimi znaki.  Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu. 
1. faza: JP 751791 (Ladja 27 - križišče)
2. faza: JP 751792 (Ladja 3 - Ladja 1k)
3. faza: JP 751795 (Ladja 27 - Ladja 32)
4. faza: JP 751852 (Ladja 32 - Ladja 33e)

Vaše - kanal O1c (Vaše 4 - Vaše 4c)

Podjetje Mensel d.o.o., bo v sredo, 17. oktobra 2018, začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo fekalne kanalizacije na kanalu O1c v Vašah (Vaše 4 - Vaše 4c). Dela bodo potekala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela bodo potekala predvidoma do konca novembra. Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjenem območju zgradila tudi ostala infrastruktura. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Preska (Bizantova cesta - spodnji del)

Vodovod VPR-1
Izvajalec del, podjetje IMP d.d., bo v ponedeljek, 15. oktobra 2018, začel z deli na obnovi vodovoda na Bizantovi cesti (približno pri hišnih št. 13 - 18). Dela na Bizantovi cesti se bodo izvajala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela na tem odseku bodo trajala predvidoma do sredine novembra. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu. 

Kanalizacija O-15
ponedeljek, 20. avgusta 2018, je podjetje Mensel d.o.o. začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo kanalizacije na kanalu O-15 v Preski (približno od Bizantova cesta 20 - Škofjeloška cesta 8). Sočasno se bo na delu trase zgradilo tudi optično omrežje. Dela na Bizantovi cesti se bodo izvajala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Prekop preko Škofjeloške ceste bo izveden pod polovično zaporo ceste. Trase najdete označene na skici spodaj. Dela na tem odseku bodo trajala predvidoma do konca meseca septembra. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu. 

Pirniče - kanali S9-1, S9-2, S9-3 in S9-5 (Sp. Pirniče 35a - Zg. Pirniče 2)

Podjetje Teleg - M d.o.o. bo v ponedeljek, 8. oktobra 2018, začelo z gradnjo fekalne kanalizacije na kanalih S9-1, S9-2, S9-3 in S9-5 (Sp. Pirniče 35a - Zg. Pirniče 2). Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo cest, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Trase najdete označene na skici spodaj. Dela na tem odseku se bodo izvajala predvidoma do sredine novembra. Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjenem območju zgradila tudi ostala infrastruktura. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Spodnje Pirniče - kanala S-6 in S-7 (Sp. Pirniče 8 - Sp. Pirniče 9f)

ponedeljek, 8. oktobra 2018, bo podjetje Hidrotehnik d.d. začelo z gradnjo fekalne kanalizacije na kanalu S-7 (Sp. Pirniče 9A - Sp. Pirniče 9F ter 46D). V ponedeljek, 15. oktobra 2018, bodo dela nadaljevali na trasi S-6 (Sp. Pirniče 8 in 8a). Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Trasi najdete označeni na skici spodaj. Dela na tem odseku se bodo izvajala predvidoma do konca oktobra. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Spodnje Pirniče - kanal S-10 (Sp. Pirniče 82 - Sp. Pirniče 84)

ponedeljek, 24. septembra 2018, bo podjetje Hidrotehnik d.d. začelo z gradnjo fekalne kanalizacije na kanalu S-10 (Sp. Pirniče 82 - Sp. Pirniče 84). Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela na tem odseku se bodo izvajala predvidoma do začetka oktobra. Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjen območju zgradila tudi ostala infrastruktura. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Spodnje Pirniče - kanali S8, S8-2, S8-3 in S8-4  (Sp. Pirniče 43 - Sp. Pirniče 38)

Podjetje Hidrotehnik d.d. bo v ponedeljek, 17. septembra 2018,  začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo fekalne kanalizacije na kanalu S8 in sosednjih kanalih S8-2, S8-3 in S8-4 v Spodnjih Pirničah (Sp. Pirniče 43 - Sp. Pirniče 38). Dela bodo potekala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase (začetek del pri Sp. Pirniče 43). Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela bodo potekala predvidoma do začetka novembra 2018. Po končani gradnji fekalne kanalizacije, sledi obnova vodovoda, gradnja plinovoda, meteorne kanalizacije in optičnega omrežja. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Zgornje Pirniče - kanal S15 in S15-1 (Zg. Pirniče 22b - Zg. Pirniče 26A in Zg. Pirniče 24b - Zg. Pirniče 45c)

četrtek, 6. septembra 2018, je podjetje Teleg - M d.o.o. začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo fekalne kanalizacije. Dela bodo potekala v dveh fazah. Prva faza: kanal S15 (približno od Zg. Pirniče 22b - Zg Pirniče 26A), druga faza: kanal S 15-1 (približno Zg. Pirniče 24b - Zg. Pirniče 45c). Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjenem območju zgradil tudi plinovod, meteorni kanal (na delu trase) in optično omrežje. Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo cest, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Trase najdete označene na skici spodaj. Dela na tem odseku gradnje kanalizacije se bodo izvajala predvidoma do konca meseca oktobra. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Vikrče - kanal S3 in S3-1 (Vikrče 13 - Vikrče 22)

Prvi teden septembra je izvajalec,  podjetje Hidrotehnik d.d., začel s pripravljalnimi deli na kanalih S3 in S3-1 v Vikrčah (JP 751043 Vikrče 13-Vikrče 22). Dela bodo potekala pod popolno zaporo cest, ki se bo premikala vzdolž gradbišča. Predviden zaključek del gradnje sanitarne kanalizacije je do konca leta. Po tej trasi bo naknadno drug izvajalec gradil tudi optično in plinovodno omrežje. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu. 

Vikrče - kanal O1-1 (Vikrče 23 - Vikrče 39)

četrtek, 16. avgusta 2018, bo podjetje Hidrotehnik d.d. začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo kanalizacije na kanalu O1-1 v Vikrčah. Zaradi gradnje bo vzpostavljena popolna zapora ceste JP751051 (Vikrče 23 - Vikrče 39), ki se bo pomikala vzdolž trase glede na napredovanje del. Gradnja bo predvidoma zaključena konec septembra. Traso najdete označeno na skici spodaj. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Preska (Bizantova cesta) - kanal O13 in O11

Izvajalec Mensel d.o.o. bo v ponedeljek, 30. julija 2018, začel z deli gradnje kanalizacije na kanalih O13 in O11 v Preski (Bizantova cesta). Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo. Dovozi do gradbišča bodo možni po Bizantovi cesti z vzhodne ali zahodne smeri oziroma po označenih obvozih. Dela bodo zaključena predvidoma do začetka septembra. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu. 

Vikrče - kanal S4 (Vikrče 35a - Vikrče 34e)

ponedeljek, 9. julija 2018, se začenjajo dela na kanalu S4, ki poteka od parcelne številke 1225/1 do 433/4 k.o. Spodnje Pirniče v Vikrčah (približno od Vikrče 35a - Vikrče 34e). Izvajalec del je podjetje Hidrotehnik d.d., dela na tej trasi pa bodo podrobneje spremljali tudi arheologi. Gradnja na tem odseku bo potekala predvidoma do konca septembra (odvisno tudi od morebitnih najdb arheologov). Gradnja poteka večinoma po kmetijskih zemljiščih, zato zapore cest niso predvidene. Skica trase kanalizacije je pripeta spodaj. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Čarmanova ulica (Medvode)

ponedeljek 4. junija 2018, bo Izvajalec del, podjetje Teleg-M d.o.o, začel z deli gradnje kanalizacije na Čarmanovi ulici. Z deli bo najprej začel na odseku  Čarmanova 17 – Čarmanova 23.  Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Nadaljevanje del bo potekalo na odsekih Čarmanova 10 – Čarmanova 17, Čarmanova 1b – Čarmanova 10, Čarmanova 1b – Čarmanova 7 in Čarmanova 1b – Čarmanova 2. Ob Čarmanovi ulici bo zgrajeno tudi črpališče, hkrati pa trasa prečka državno cesto (Gorenjsko cesto), kar bo izvedeno s podbojem ceste. Dela na tem odseku bodo  predvidoma zaključena do konca leta. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu. 

Trasa pod Stražo (Spodnje in Zgornje Pirniče)

Izvajalec Hidrotehnik d.d. je že začel s pripravljalnimi deli in označitvijo prve trase v Spodnjih in Zgornjih Pirničah (pod Stražo), z gradbenimi deli pa bo začel predvidoma v ponedeljek, 7. maja 2018. V prihodnjem tednu bo vzpostavil tudi prvo gradbiščno bazo na terenu. Dela na prvi trasi bodo zaključena predvidoma oktobra, do takrat pa bodo fazno popolnoma zaprte naslednje javne poti: JP 751101 (Zg.Pirniče 22 – Zg.Pirniče 77), JP 751105 (Zg.Pirniče 24/c – Zg.Pirniče 15) in javna pot, ki poteka po zemljiščih s parc. št. 1187 in 1193, obe k.o. Spodnje Pirniče. Promet bo v času popolnih zapor potekal do zapor brez označenega obvoza. Gre za javne poti, ki vodijo predvsem do kmetijskih zemljišč, zato bo kmetovalcem dostop do parcel večino časa omogočen iz ene od smeri, saj se bo gradnja fazno pomikala po trasi.

Kontakt

Naložbo sofinancira Evropska unija iz Kohezijskega sklada. www.eu-skladi.si